Informationsrundtur om forureningen i Grindsted


Region Syddanmark og Billund Kommune inviterer lørdag 10. marts til informationsmøde om forureningen i Grindsted fra kl. 9.30 til 11.30.

Efter informationsarrangementet, som er forbeholdt borgerne, vil der være mulighed for at stille spørgsmål til eksperter og politikere fra regionen og kommunen på rådhuset fra kl. 11.45.
Selve informationsmødet vil foregå ved tre af de forurenede steder i byen, og man kan frit møde op et eller flere steder i tidsrummet:

  • 1. Banegravsdepotet – nord for fabriksgrunden. Adgang via kondistien.
  • 2. Grindsted Å – ved det gamle rensningsanlæg (Svinget/Ådalen).
  • 3. Engsøen – ved P-pladsen på den sydøstlige side af søen med indkørsel fra Morsbølvej.

Ved hver af de tre lokaliteter vil fagfolk fra Region Syddanmark og Billund Kommune stå klar med både skriftlig og mundtlig information og svare på spørgsmål.

– De nye oplysninger, der er kommet frem, giver ikke anledning til, at folk skal agere anderledes eller være bekymrede. Formålet med informationsturen er at give borgerne i Grindsted og andre interesserede en status på forureningssituationen og oplyse, hvordan man med simple forholdsregler kan undgå at komme i kontakt med forureningen, siger borgmester Ib Kristensen (V) fra Billund Kommune.

Udover en aktuel status på den nyeste viden om forureningen, vil fagfolkene også kunne fortælle baggrunden for hele forureningsforløbet fra 1924 og frem til i dag.

– Vi kan se på især sociale medier, at rigtig mange borgere søger oplysning og handling. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi stiller vores viden og ekspertise til rådighed både fysisk og på vores hjemmesider, siger Jørn Lehmann Petersen (S), der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.

Mere Information om adgang til de enkelte lokaliteter og parkeringsmulighed vil kunne findes på: billund.dk/forureninggrindsted fra tirsdag 20. februar.