Ingen opfølgende sundhedsundersøgelse i Grindsted


Der bliver ikke flere sundhedsundersøgelser i Grindsted. Det er anbefalingen fra forretningsudvalget i Region Syddanmark efter at have været i dialog om emnet med borgere, forskere og Billund Kommune.

Ingen af dem har udtrykt et behov for at følge op på de klare resultater af den omfattende sundhedsundersøgelse i Grindsted.

– Heldigvis var rapporten ganske entydig. Borgerne i Grindsted er ikke mere syge end borgere i sammenlignelige byer. Vi kan samtidig konkludere, at der ikke er noget grundlag for at foretage yderligere undersøgelser blandt de parter, vi over de seneste måneder har drøftet resultaterne med, siger Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Da Region Syddanmark i juni 2018 valgte at igangsætte en registerbaseret sundhedsundersøgelse i Grindsted, skete det på baggrund af bekymringer blandt borgerne i byen for egen og andres sundhed.

Statens Institut for Folkesundhed blev udpeget til at udføre arbejdet med at indhente data om sygdom fra alle tilgængelige registre som fx cancerregistret, dødsårsagsregistret og landspatientregistret. Efterfølgende blev Grindsted-borgernes sygdomshistorik sammenlignet med borgere i sammenlignelige byer uden større kendte forureninger.

Stephanie Lose er fortsat overbevist om, at de 900.000 kr., som regionen har anvendt på Grindstedundersøgelsen, er godt givet ud.

– Det var vigtigt for os at få undersøgt, om der var et problem med sundheden i Grindsted, da vi hørte flere udtrykke bekymring for at bo og færdes i byen. Den utryghed kunne vi ikke sidde overhørig, når vi samtidig ved, at der er en helt særlig forureningssituation i byen. Og jeg vil også gerne understrege, at resultatet af sundhedsundersøgelsen ikke får nogen betydning i forhold til arbejdet med forureningerne i byen: Vi er stålsatte på at få standset den forurening, der er i jorden, og som hvert år siver ud i Grindsted Å, siger regionsrådsformanden.