Integrationspuljen igen klar med 100.000,- kr


Har din forening en ide til at få gang i en fælles aktivitet på tværs af flere kulturer, så søg om en ”bid” af puljen

Integrationspuljen i Billund Kommune er åben for ansøgninger

 – ansøgningsfristen er onsdag den 8. marts, kl. 12.00


Integrationspuljen skal støtte op om projekter, som fremmer integration af borgere med udenlandsk baggrund i samfundet ved at bygge bro mellem dansk kultur, normer samt værdier og andre kulturer.

Mere konkret er formålet med Integrationspuljen, at støtte aktiviteter som retter sig mod minimum én af nedenstående:

  • Udvikler netværk og relationer på tværs af grupper med forskellige baggrunde og kulturer
  • Fremmer mulighederne for beskæftigelse eller uddannelse
  • Bidrager til at udvikle netværk, som fremmer borger med udenlandsk baggrunds integration i samfundet.

Hvem kan søge?

  • Foreninger som har deres aktiviteter i Billund Kommune
  • Grupper som har deres aktiviteter i Billund Kommune
  • Virksomheder/afdelinger af virksomheder som har aktiviteter i Billund Kommune
  • Institutioner beliggende i Billund Kommune
  • Enkeltpersoner med bopæl i Billund Kommune

Ansøgningerne behandles på udvalgsmøde den 29. marts 2023, hvor ansøgere får besked.

Send ansøgningen via

https://www.billund.dk/borger/kultur-og-fritid/puljer-tilskud/integrationspuljen/