AFLYST: Ildsjæle værksted


Iildsjæleværkstedet den 24. oktober 2017 er aflyst.

Vi har i samråd med Billund Landdistriktsråd besluttet at aflyse arrangementet på grund af for få tilmeldinger, lyder melding fra arrangøren.


Du inviteres til workshop med temaet: ”Hvordan kan vi drage nytte af nærhed til turismemagnet”.

Program:

  • Oplæg v/Nygård Ismejeri og gårdbutik, iværksættere i Stenderup
  • Et let traktement
  • Oplæg v/Anne-Mette Hjalager, professor, Center for Turisme, Innovation og Kultur og Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet
  • Gruppearbejde
  • Fremlæggelse og diskussion af konklusioner fra grupperne
  • Evaluering og afrunding

Ønsket udbytte for aftenen er en konkretisering af, hvad I i landdistrikterne kan arbejde videre med inden for turisme.
Du kan tilmelde dig arrangementet senest den 17. oktober til Susanne Illum på: SIL@billund.dk

ILDSJÆLE- VÆRKSTED
24. oktober 2017
Kl. 17.00-20.30
Vorbasse Fritidscenter
Drivvejen 1, 6623 Vorbasse