Karin er ny præsident i Rotary Billund


Karin Pedersen er ny præsident i Billund Rotary Klub. Det kommer dog ikke som nogen overraskelse, da man i Rotary har et ganske sindrigt system, der gør at man allerede året før, som ‘president elect’, forbereder sig på sit år som præsident. Og når ens præsidentår er ovre, sidder man yderligere et år i bestyrelsen som ‘past president’.

Karin Pedersen, der har været i Rotary siden efteråret 2006, afløser Gert Hansen på posten. Og hun har flere tanker og ideer til hvad der skal ske med Rotary Billund under formandsskabet.

– Vi har valgt at arbejde med teamet Børnenes Hovedstad i det kommende år. Jeg synes, det er et oplagt emne for os her i Billund Rotary Klub. Hvordan kan vi rotarianere være med til at realisere visionen om Børnenes Hovedstad? sagde Karin Pedersen i sin første tale som præsident.

Som vanligt er Rotarys fokus også på udvekslingsprogrammet, hvor en lokal pige eller dreng sendes på udlandsophold, mens en værtsfamilie her i området tager imod en udenlandsk ung.