Kloge fredage – nu på en mandag


Hvordan kan et læringsmiljø se ud, hvis det skal bidrage til at skabe en bedre verden?

Det er noget af det CoC Playful Minds inviterer alle interesserede indenfor til at se nærmere på ved en ny omgang Klog Fredag. Denne gang er det dog på en mandag – nemlig den 2. juni, men klogt, relevant og vedkommende bliver det, lyder løftet fra CoC.

”Billund er Børnenes Hovedstad. Her lærer børn gennem leg og er skabende verdensborgere.” Sådan lyder mantraet fra CoC Playful Minds og det er netop med udgangspunkt i den skabende verdensborger, at Steen Hildebrandt vil tage os med ind i fremtidens læringsmiljø, uformelt som formelt, især set i lyset af FN’s verdensmål.

Hvilke formelle og uformelle læringsmiljøer gør børn og unge i stand til at skabe en bedre verden?

Hvad kræver det af viden og kompetencer?

Hvad kan man f.eks. konkret gøre for at blive mere bæredygtig?

Hvordan ser det forbilledlige læringsmiljø ud, hvor alle børn og unge kan tilegne sig og udfolde verdensborgerskabslige kompetencer og bidrage til at skabe en bedre verden?

Hvor anderledes er fremadrettede læringsmiljøer fra dem, vi allerede kender i dag?

Det er blot nogle af de spørgsmål, der søges besvaret i denne ombæring af Klog Fredag, som man melder sig til via
www.cocplayfulminds.org senest 31. maj.