Kommunalt ansatte skal igen jævnligt testes for corona


Personalet i Billund kommunes ældrepleje – både det faste og vikarerne – skal nu igen til at testes for coronavirus.

Billund kommune følger dermed aftalen der blev indgået 1. juli mellem Sundhedsministeriet, Social-og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner. Den betyder at fra denne uge skal det faste personale på plejehjem og i hjemmeplejen opfordres til at lade sig PCR-teste hver 14. dag.

Også det løst tilknyttede personale, der ikke har mulighed for at få taget en PCR-test hver 14. dag, får i stedet mulighed for at tage en antigen-selvtest forud for hver vagt.

Samtidig opfodres pårørende til borgere over 85 år – både på plejehjem eller som modtager hjemmepleje – til at tage en antigen-selvtest forud for besøg. I den forbindelse udleverer Billund kommune gratis antigen-selvtest til de pårørende.

Opfordringen om at snuppe en antigen-selvtest hver 14. dag gælder også både det faste og det løst tilknyttede personale på Billund kommunes sociale tilbud med sårbare mennesker.