Kunstgræsbaner klar til vinter – måske


Fodboldspillerne i Grindsted og Billund kan formentlig træne på de nye kunstgræsbaner allerede til den kommende vinter. Det er i hvert fald planen fra virksomheden Orbicon, der har vundet udbuddet om etableringen af kunstgræsbanerne i Billund kommune. Firmaet påpeger dog, at tidsplanen er forbundet med en vis usikkerhed, fordi der er mange ubekendte faktorer.

I forvejen har projektet været længe undervejs, og derfor har det politisk ansvarlige udvalg tænkt sig at holde stram snor i anlægsarbejdet:

– Vi har i udvalget bedt om at blive løbende orienteret om arbejdet med at etablere de to kunstgræsbaner, siger formanden for Unge- og Kulturudvalget, Stephanie Storbank (V).

I Billund skal kunstgræsbanen placeres oven på et drikkevandsindvendingsområde og tæt på bækken, der løber langs eksisterende græsbaner. Det betyder, at regnvand, der siver ned gennem den kunstige bane, kan forurene drikkevandet. Derfor er planen at opsamle regnvand fra banen og lede det hen til spildevandledningsnettet. Alene dén manøvre gør projektet en anelse dyrere, men tanken er, at den del skal finansieres af Billund kommunes forureningspulje.

Prisen for de to kunstgræsbaner er sat til små 6 mio kroner – en udgift som deles ligeligt af kommunen og fodboldklubber i Billund og Grindsted.