Lær for livet indtager Børnenes Hovedstad


Fredag danner Børnenes Hovedstad rammerne om både møde og filmproduktion for Lær for Livets elevråd ”Learning Kid Council”. Lær for Livet er et landsdækkende læringsprogram for anbragte børn, der via intensive læringsforløb og en mentorordning skal styrke anbragte børns læring og livsduelighed.

Børnenes Hovedstad åbner fredag dørene for 15 medlemmer af Lær for Livets elevråd ”Learning Kid Council”. Her skal elevrådet blandt andet producere en film om, hvad det vil sige at være en del af Lær for Livet.

Lær for Livet og Børnenes Hovedstad har en fælles ambition om at inddrage børnenes erfaringer og synspunkter i deres arbejde.

Fælles fokus på at lytte til barnets stemme

– Medlemmerne af Lær for Livets elevråd er vores eksperter. At høre erfaringer og synspunkter fra de børn og unge, der er med i programmet, giver os værdifuld viden, som er med til at kvalificere det arbejde, Lær for Livet leverer. Vi tror også på, at inddragelse er med til at skabe engagerede medborgere med demokratisk handlekompetence, ” forklarer Lær for Livets direktør Illa Westrup Stephensen.

– For os giver det rigtig meget mening at byde Lær For Livet velkommen i Børnenes Hovedstad. Vi arbejder i alle vores projekter med at inddrage børn, og jeg er sikker på, at vi kommer til at lære noget ved at lytte til Learning Kids Council. Og så er det altid frugtbart at knytte bånd med partnere, der har samme fokus på børns vilkår, som vi selv har” siger projektleder i Børnenes Hovedstad, Morten Møller.

– Lær for Livet er utroligt glade for samarbejdet med Børnenes Hovedstad. Deres vision om at skabe et sted, hvor børn lærer gennem leg og er skabende verdensborgere er i tråd med Lær for Livets vision om at skabe større livsduelighed og lyst til læring hos anbragte børn, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse, ” udtaler Lær for Livets direktør Illa Westrup Stephensen.

Besøget i Børnenes Hovedstad byder også på en rundvisning og workshop hos LEGO, hvor børnenes blandt andet skal bygge deres drøm i LEGO.

Om Lær for Livet
Børn anbragt uden for hjemmet klarer sig langt dårligere i skolen end ikke-anbragte børn. En væsentlig årsag er, at børnene bliver mødt med lave krav og forventninger. Det forsøger Egmont Fondens signaturprogram Lær for Livet at ændre på ved at tilbyde intensive læringsforløb og mentorordning til anbragte børn mellem 9 og 13 år.

Lær for Livet har som mål at sikre omsorgsfuld læring til op mod 1000 anbragte børn i løbet af 10 år. I alt 41 af landets kommuner visiterer og medfinansierer børnenes seksårige deltagelse i programmet. Til sommer starter 75 nye børn mellem 9 og 13 år i programmet, som alle skal have en frivillig mentor i efteråret. Ud over mentorordning kommer børnene på flere intensive læringsforløb med fokus på dansk og matematik.