Læserbrev: Ældre møder et ansigtsløst system


Forestil dig at du ikke kan bevæge dig rundt i dit eget hjem uden at få ondt. Du kan ikke svinge støvsugeren, fjerne spindelvæv, rengøre dit toilet. Du skal have hjælp til at tage et bad. Forestil dig så, at du kun får en halv times rengøring hver tredje uge, og du heller ikke får tilstrækkelig hjælp til bad og personlig pleje. Det her er virkeligheden for mange af vores ældre, og jeg begriber ikke, at det er kommet så vidt. Rengøring og hjælp til personlig pleje er ikke en luksus. Det er basale rettigheder.

De sidste ti år, er der sket et kraftigt fald i antal hjemmehjælpstimer i flere kommuner. Antallet af hjemmehjælpstimer til borgere over 65 år er faldet til trods for, at der samtidig er kommet langt flere borgere over 65 år. Denne nedprioritering af hjemmehjælp går ud over de ældres trivsel.

Billund har desværre en trist 2. plads på top 5 over kommuner i Danmark med højeste procentvise fald i det gennemsnitlige antal visiterede hjemmehjælpstimer. På vores egn skiller også Tønder, Aabenraa og Haderslev sig ud ved et markant fald i antal visiterede hjemmehjælpstimer de sidste ti år.

Det kan ikke være rigtigt, at der skal være så store forskelle fra kommune til kommune. Vi kan ikke være det bekendt over for vores ældre og over for personalet. Personalet møder ind til dårlige arbejdsvilkår og en hverdag præget af regler og planer helt ned på minuttal. De ældre møder et ansigtsløst system, hvor nye mennesker kommer og går.

I SF kæmper vi for et løft af ældreområdet. Vi skal have en ældrepleje med tid til omsorg, tryghed og faglighed. Vi skal gøre op med det ansigtsløse system og i stedet sikre kendte ansigter til vores ældre.

Med venlig hilsen

Karina Lorentzen Dehnhardt, Kolding, MF for SF, valgt i Sydjylland