Læserbrev: At skide i egen rede – svar til Jørn Poulsen


Lad os slå fast – Det var en fejl fra budgetforligsgruppen, at Vorbasse Skole ikke på lige fod med kommunens andre skoler i forbindelse med budget 2020 fik tildelt ekstra midler til rengøring af toiletter.

Vorbasse skole henvender sig skriftligt, d. 18. marts 2020 til Børneudvalget, om også at få tildelt ressourcer.

Da rengøring ligger i Økonomiudvalget sender formanden for Børneudvalget brevet videre til borgmester Ib Kristensen d. 19. marts 2020. Børneudvalget orienteres efterfølgende herom.

Så når Jørn Poulsen fra Venstre skriver, at det er hyklerisk, at Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup klager over rengøringsstandarderne på skolen, så skulle han kigge indad og i egne rækker.

Velviljen til at rette op på rengøring har hele tiden været der fra Socialdemokratiets side, efter at fejlen blev opdaget i marts 2020.
Men ikke desto mindre så hører sagen hjemme i Økonomiudvalget, hvor Jørn Poulsens partifælle sidder for bordenden.

Heldigvis, så var det en enig budgetforligsgruppe, der ønskede at rette op på fejlen således, at Vorbasse Skole nu på lige fod med kommunens andre kommunale skoler har fået tildelt ekstra ressourcer – kr. 38.000 til rengøring årligt
Og JA, i Socialdemokratiet ønsker vi fortsat, at der fremover bruges flere penge på rengøring i de kommunale institutioner.

Det er en udgift, som vi mener hurtigt tjener sig ind i form af færre sygedage blandt vores medarbejdere og blandt børn og deres forældre.

At Jørn Poulsen i øvrigt har behov for at kalde en anden for hykler, må stå for hans egen regning. Vi synes, at det er under lavmålet.

Venlig hilsen
Simon Nicolajsen Jørgensen, Heidi Alberte Nielsen og formand for Børneudvalget Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, Billund Kommune