Læserbrev: Billund ErhvervsFremmes fremtid … ?


Billund ErhvervsFremme er en politisk uafhængig paraplyorganisation for Handels- og Erhvervslivet i Billund Kommune – og platform for turismen i Billund og omegn.
Som medlem af repræsentantskabet i Billund ErhvervsFremme i adskillige år, har jeg også haft følelsen af at have medindflydelse og dermed ejerskab til organisationen. Men den senere tids udvikling og “manglende” visioner skaber bekymring! Med ansættelsen af den nye direktør, hentet fra erhvervslivet – ville jeg ellers se positivt på fremtiden og udviklingen for og af Billund ErhvervsFremme.

På generalforsamlingen den 1. marts 2018 i Sdr. Omme blev den af bestyrelsen bestilte analyse om “klargøring af organisationens arbejdsgrundlag for at give den nye direktør det bedst mulige afsæt” fremlagt … og en ny placering af Billund ErhvervsFremme meldt ud. En udmelding som skabte undren – og kritik af bestyrelsens plan, nemlig at flytte ErhvervsFremme “tilbage” på Rådhuset !!

Analysen anbefaler ellers, at der sker en “re-fokusering” af Billund Erhvervsfremme, så organisationen bliver mindre politisk / administrativ og mere kommerciel / virksomhedsrettet. Jeg havde også set frem til, at bestyrelsen ville lytte til de bemærkninger, der kom på repræsentantskabsmødet den 7. september 2017, hvor der var input til analysearbejdet. Her pegede flere på det manglende iværksætterhus. Det er da ærgerligt, at unge innovative mennesker må søge andre steder hen, bl.a. til vores nabokommuner.

Det giver kun mening, at ErhvervsFremme er der, hvor tingene sker – gerne i et Erhvervscenter / Iværksættermiljø – og eksempelvis i et samarbejde med Capital of Children office!
Det er meget vigtigt, at den nye direktør sammen med det engagerede personale får muligheden for, at sætte retningen, være virksomhedsrettet og uafhængig af det politiske system, men selvfølgelig i et godt og konstruktivt samarbejde med Billund Kommune.

Derfor også vigtigt, at Bestyrelsen lytter og forholder sig konstruktivt til kritikken – og der kan skabes fælles forståelse for udviklingen af Billund ErhvervsFremme.

Med venlig hilsen
Erik Noer, Billund, Tidl. medlem af Repræsentantskabet (fratrådt 1. marts 2018)