Læserbrev: Budget med perspektiver i!


En begivenhedsrig politisk uge er ved at rinde ud. I tirsdags stillede et enigt byråd i Billund Kommune sig bag en budgetaftale for 2019, der lægger spor ud til et forpligtende økonomisk samarbejde for de næste 3 år. Det er vi i Venstre ganske fornøjede med, og vi vil gerne sige en stor tak til byrådets øvrige partier for et langt og godt og konstruktivt forhandlingsforløb!

Samtidig er det opløftende, at der i budgettet er blevet plads til at støtte ganske mange perspektivrige initiativer, og i Venstre glæder vi os særligt over følgende indhold i aftalen:

  • Der bliver foretaget et økonomisk servicetjek på udvalgte områder for at få skabt et større råderum for politiske prioriteringer i fremtiden
  • Vi styrker et i forvejen godt dagtilbudsområde ved at øge normeringerne i vuggestuer og børnehaver. Det gør vi bl.a. for at kunne understøtte strategien om at kommunen som helhed skal være familiens bedste valg.
  • Ældreområdet løftes generelt fra 2020 med over 4 mio. kr. årligt i forbindelse med oprettelsen af 10 nye demensboliger i Billund.
  • Vi styrker idræts- og foreningslivet ved at afskaffe 25-års reglen i forbindelse med lokaletilskud, og samtidig afsættes der midler til bl.a. at kvalificere en meningsfuld og konstruktiv dialog med idrætshallerne i forlængelse af den udarbejdede halkapacitetsanalyse.
  • Vi sætter midler af til at styrke og videreudvikle forretnings- og handelslivet i Grindsted og Billund til gavn for hele kommunen.
  • Vi sætter midler af til at styrke trivsel og arbejdsmiljø blandt kommunens medarbejdere, fordi netop de er den største og vigtigste ressource i den velfærd, vi ønsker at levere. På den måde er trygge hænder og større arbejdsglæde kun en gevinst for både medarbejdere og borgere.

Alt i alt er der her tale om en budgetaftale, der både viser økonomisk ansvarlighed og samtidig rummer en masse gode perspektiver for fremtiden. Det mener vi, der er god grund til at glæde sig over!

 

Venlig hilsen

Peter Fredensborg, gruppeformand for Venstre