Læserbrev: Budgetforliget forpligter på en retning


Budgetaftalen for 2019 rummer en lang række radikale mærkesager fra valgkampen i efteråret 2017. Desuden – og det er meget væsentligt – slår budgetteksten fast, at det forpligter, at være hjemsted for Børnenes Hovedstad. Men der er mere at glæde sig over i budgetaftalen for 2019. Budgetaftalen er indgået i det bredest mulige politiske fællesskab – med alle partier. Det er vigtigt for fremtidens samarbejde, mener vi i den Radikale byrådsgruppe.

Der skal nemlig rigtigt meget til, for at den principielt treårige budgetaftale kan brydes. Med budgetaftalen er der defineret en retning med et løft til dagtilbudsområdet og massive investeringer i skolernes læringsmiljøer og fysiske rammer. Signaler om, at det forpligter, at vi vil være ”Familiens Bedste Valg”.

Foruden et løft på 2.2 mio. kr. til normeringerne, er det samtidig lykkedes at få skrevet et ønske om yderligere forbedringer af normeringerne ind i budgetaftalen, når vi genåbner forhandlingerne om et år.

Samtidigt er der også taget beslutninger om at styrke Campus Grindsted med etableringen af et Ungecenter i 2020-2021 og realiseringen af et længe ønsket motorik- og kampsportscenter i Campusområdet i 2021-2022. Det er vigtige helhedsorienterede tiltag – vi må nemlig ikke glemme de unge i bestræbelserne på at blive Familiens Bedste Valg.

Hvad er ellers vigtigt i budgetaftalen for 2019 set med radikale briller? Jo – der er afsat midler til et generelt løft på handicapområdet og der etableres 10 demensboliger ved Billund Plejecenter. Uden tvivl nødvendige tiltag.

Derudover er lokaletilskudsreglerne ændret, så den udskældte 25- årsregel er afskaffet. Det åbner forhåbentligt for flere idrætsaktive fra 25 år og opefter. Så mangler vi bare at tilrettelægge idrætsfaciliterne efter behovene i idrætslivet. Det er vores ønske, at budgetforligets puljemidler til blandt andet kultur- og fritidsområdet også anvendes til at sikre fremdriften i dialogen med idrætslivet om idrætsfaciliteterne. Nogle steder skal rammerne fyldes ud – andre steder træder gymnaster og håndboldspillere hinanden over tæerne.

Ud af samme pulje kan der anvendes midler på at udvikle centerbyernes bymidter og arbejdet med at kortlægge og finde løsninger på Grindstedforureningen samt den øgede opgavemængde i den forbindelse. Kan vi ikke alle blive enige om, at der er behov for en ekstra indsats på disse tre områder?

En del af budgetforliget er en beslutning om, at der skal laves et servicetjek på alle områder med det formål at skabe et samlet økonomisk råderum på 12 millioner kroner frem mod budget 2020. I den sammenhæng er det vigtigt, at budgetforliget består af alle partier, men lakmustesten bliver, om vi alle er med, når der – måske – skal træffes ubehagelige beslutninger for at sikre fortsat velfærd i Billund Kommune?

Venlig hilsen

Daisy Nykjær Andersen og Mads Søbye Helbo, byrådsmedlemmer for Radikale.