Læserbrev: COVID-19 i børnehøjde: Hverdagens nye rutiner skal samskabes med børn


COVID-19 pandemien har på kort tid vendt hverdagen op og ned på mange punkter. Det gælder for alle, men særligt for børn. De skal tilegne sig en ny adfærd og lære at navigere i nye rammer – og det er vigtigt at inddrage dem i arbejdet for at skabe både tryghed men også fordi børn er eksperter i egne liv

Samskabelse er en udvidet samarbejdsform, hvor alle parter involverer deres perspektiver på en fælles sag – eller et fælles tredje, som for eksempel de nye corona-retningslinjer.
Kort og godt handler samskabelse om at skabe produkter til børn sammen med børn. At skabe nye læringsforløb sammen med børn. Og samskabelse kræver mere af de voksne end af børnene. For det kræver mod at tro på, at børn er vigtige, værdige og skabende verdensborgere.
Derfor er samskabelse et unikt redskab til at arbejde inkluderende, for her handler det om at give børnenes perspektiver og aktive deltagelse en langt mere central plads.

Præmissen for samskabelse er, at de voksne skal udforske barnets perspektiver. Det sker gennem en legende, eksperimenterende og undersøgende tilgang til verden, hvor den voksne kommer i ’børnehøjde’ og aktivt indtager en medlærende rolle i relation til barnet, hvor de i fællesskab udforsker noget. Børn er ikke bare inddraget i processer og anliggender, der vedrører dem. Børn er selv aktive i at skabe betingelser, muligheder, aktiviteter og nye løsninger, ligesom de er med til at tage initiativer, der har betydning for samværet med andre børn og voksne. Og det gælder naturligvis også for de rammer, de skal navigere i.

I CoC Playful Minds tror vi på, at samskabelse er fundamentet for, at børn bliver skabende verdensborgere. For hvis fremtiden ikke skulle formes af dem, som skal leve i den, hvem så? Børn og unge skal være med til at skabe vores fælles verden. Derfor er samskabelse både udtryk for et menneskesyn og et sæt samfundsværdier, en tilgang samt nogle helt konkrete metoder til at skabe verden sammen med børn.
Samskabelse med børn i centrum er en ny måde at forstå børneinddragelse på. Og når vi nu er i godt med at ændre adfærd og tilegne os nye rutiner, skulle vi så ikke også gøre plads til endnu mere samskabelse i hverdagen i børnehaven, skolen, i hjemmet, i lokalsamfundet? Om byrummet, familiens ferievalg, nye familieaktiviteter for mere nærvær, mobberegler i skolen?


Venlig hilsen
Sara Bæklund Daugaard, Master of Co-creation i CoC Playful Minds