Læserbrev: Den dynamiske virkelighed


Allan Munk Nielsen, Det Konservative  Folkeparti undrer sig i et læserbrev over min holdningsændring omkring “Grindsteds svar på Tirpitz” ved Karensminde.

Jeg husker godt hvad jeg selv tidligere har stemt for, men tak Allan.

I 2017 går indstillingen på en beslutning om at samle alle museumsaktiviteter ved Karensminde, dette mener jeg fortsat – en beslutning som du i første omgang ikke støttede Allan!

Senere i august 2018, var der så en indstilling om en “principbeslutning for det videre arbejde/koncept for fremtidens museum” – dette byrådsmøde var samtidig min “udtrædelse” af byrådet. Jeg må ærligt indrømme at jeg ikke fandt grundlag for at gå imod et enigt byråd!

Vi skriver nu 2021, og der er ikke truffet nogen endelig beslutning/afgørelse endnu – fortæller desværre også noget om den kommunale dynamik….

Det er her Lokalpolitisk Forum kommer ind, og hvor jeg er overbevist om at vi kan gøre en forskel.

Der arbejdes simpelthen ikke dynamisk nok, med visioner/ambitioner for vores kommune.

Hele tiden bør man arbejde aktivt med en top ti liste, over ting/forhold som har vores opmærksomhed/bevågenhed – og som vi minimum halvårligt har oppe i politisk plenum til debat/diskussion i forhold til om vi skal korrigere for vores planer og indsats.

Karensminde og alt frivilligt arbejde som foregår på og omkring gården har min største respekt – men ikke et stort prestige projekt – har finder jeg det mere relevant at bruge kræfter og ressourcer i og omkring Grindsted bymidte – og et ønske om at konkludere hvad vi politisk/kommunalt både kan og må bidrage med? Dette skylder vi lodsejere, butiksejere og borgere i hele kommunen i forhold til Grindsteds fremtid som både handelsby, uddannelsesby og de mange kræfter omkring “den grønne hovedstad” (ikke mit favoritord!)

Vi kan kun bruge pengene en gang, og samtidig har vi en forvaltning/administration som vi også skal tage vare på – i forhold til arbejdsbyrde – og det kræver løbende politisk prioritering.

Tror der sidder flere nuværende byrådsmedlemmer som måske føler at deres ja i 2018, omkring en “principbeslutning” stadig binder dem – dette er i min optik helt forkert.

Jeg ønsker et mere dynamisk miljø, og jeg ønsker at vi tager disse drøftelser løbende.

 

Venlig hilsen

Ulrich Kristensen, Lokalpolitisk Forum i Billund kommune