Læserbrev: Der bliver travlt de kommende år


Mandag den 21. Oktober indgik hele regionsrådet, med undtagelse af Enhedslisten, et flot og ambitiøst budgetforlig for 2020. Vores region er fortsat meget veldrevet og budgetterne overholdes, derfor var der sammen med en fin økonomiaftale ikke behov for at spare i år, tværtimod så er der plads til at prioritere en række nye tiltag på sundhedsområdet herunder 24 mio. kr. til psykiatrien, samt gøre regionen grønnere og et bedre sted at være både patient og medarbejder.

Det glæder mig rigtig meget, men jeg kan samtidig konstatere, at der bliver hamrende travlt næste år. I budgetaftalen fylder Grindsted-forureningen også denne gang en del. Der er sket meget bare siden sidste år, men vi er nød til at fortsætte arbejdet for at sikre penge til oprensning samt hele tiden blive skarpere på mulighederne for oprensning.

Derfor glæder det mig, at vi med aftalen har taget et stort skridt, ved nu at lave en samlet plan for hele oprensningen. Den plan skal i min optik indeholde en prioritering mellem de forskellige forureningsområder, så vi ser på både økonomi, tidsplan og hvad der faktisk er muligt. På den måde er langt bedre stillet, hvis vi konkret kan fortælle Christiansborg, hvad der skal til at oprense et område og hvad det skal koste.

Som næstformand for Sundhedsudvalget, så bliver 2020 et meget travlt år. Vi havde mange gode ønsker med til forhandlingerne og vi fik rigtig mange af dem med, nok også nogle flere end forventet. Det er rigtig positivt, men gør også at sundhedsudvalget har fået knap 20 nye initiativer, der skal udmøntes eller hvor der skal fremlægges forslag til fremtidig handling.

Vi skal bl.a. have lavet forslag til at styrke indsatsen til patienter med senfølger efter kræftbehandling samt udmønte midler til udvikling og anvendelse af personlig medicin, som er en ny måde at tilpasse medicin efter hvem man er og hvilke DNA man har, så vi får en bedre effekt og færre fejlbehandlinger og bivirkninger. Så skal der udarbejdes en ny fødeplan, hjerteplan og akutplan.

Vi skal have kigget på ventetiderne på hovedpineområdet, vi skal se om vi kan øge forebyggelsen af knogleskørhed og så skal der laves en ny plan for ‘den sidste tid’, hvilket er et vanskeligt og stort område. Så skal vi øge patientinddragelsen bl.a ved at give personalet flere kompetencer hertil samt udmønte 3 mio. kr. til bedre forhold for frivillighed på sygehusene.

Derudover har vi det seneste år haft en ny ordning med at nyuddannede sygeplejersker, der bliver ansat på en af vores fælles akutmodtagelser eller medicinske afsnit, har et introforløb, hvor de er på som ‘ekstra’ bemanding i deres første tid. Det er blevet taget rigtig godt imod, først og fremmest giver det en god start på afdelingen og de ekstra hænder, er der i den grad behov for. Derfor vil vi udrulle det til endnu flere områder og faggrupper, og det skal der også kommes med forslag til.

Vi vil også indføre, at akut MR-scanning for patienter, der rammes af en blodprop i hjernen gøres tilgængeligt hele døgnet, bare for at nævne en del af de opgaver der venter sundhedsudvalget. Samtidig sker der en masse ting i 2020, som allerede er besluttet. Eksempelvis åbner den faste manmografiscanner på Grindsted Sygehus efter planen næste efterår, det ser jeg meget frem til og holder i den forbindelse et ekstra øje med, om parkeringsforholdene ved sygehuset er gearet til det.

Slutteligt fik vi også prioriteret lidt flere penge til den kollektive trafik og til at styke klimaindsatsen, herunder en større klimapulje til at investere i grønnere sygehuse og en satsning på grønnere indkøb i regionen.

Venlig hilsen

Kristian Nørgaard Nielsen, regionrådmedlem for Venstre