Læserbrev: Der er plads til ændringer i lokalplan 331


Vi ved godt at vi sidder på borgernes mandat. Vi ved også godt hvordan vi vil udvikle kommunen. Når vi i den konservative Byrådsgruppe får en sag som denne på bordet, og ser med hvilken hastighed den skal jages igennem, så rejser de små hår sig og vi er på vagt.

Når vi skal sagsbehandle på denne sag 14/9 på hhv. teknik og miljø udvalg, Økonomiudvalg og til sidst byråd inden for et par timer, så ligger der et vist pres på os. Har vi tid til at stoppe op og vende sagen? Er vi så langt bagud med byggegrunde at vi bare siger ja ?

I vores optik har vi altid tid til at vende skråen engang til. Og ja, vi er bagud i Billund med udstykninger, men en måned mere i sagsbehandling skader vist ingen i dette tilfælde.

Vi kan ikke bare sidde overhørig at der er indkommet 30 høringssvar på denne sag. Vi vil ikke være med til den rigide tilgang til materiale valg og farver. Et boligområde skal afspejle de mennesker der bor der, ikke en forvaltnings/politisk beslutning omkring farver. Vi skal ikke ensrette, der skal også i vores parcelhusområder i kommunen være plads til forskellighed.

Så derfor går vi til beslutningen omkring lokalplan 331 i Billund med den tilgang at der er plads til ændringer, og så må vi acceptere at processen kommer til at tage lidt længere tid

Med venlig hilsen

Allan Munk Nielsen og Lars Hansen, Den Konservative Byrådsgruppe