Læserbrev: Der er tilbageholdt oplysninger


Nu efter 3 år kommer sandheden endelig frem.

Billund lufthavn kom med urigtige, forkerte og misvisende oplysninger.
Om nogen, burde lufthavnen kende afstandene på deres egen bane.

Billund Kommune viderebragte disse oplysninger til befolkningen, og 8 offentlige instanser, velvidende at oplysningerne var forkerte.
Billund Kommune er gentagende gange, i de forløbne 3 år, gjort opmærksom på fejlinformationerne.…

Økonomiudvalget har i december måned 2017 anbefalet viderebehandling at ansøgningen, stadig ud fra de urigtige oplysninger.
KOPI: “Billund Kommune har foretaget høring af berørte myndigheder, herunder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
(TBST), Vejle -, Fredericia -, Kolding -, Middelfart – og Vejen Kommuner, samt Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen.
TBST har meddelt, at man ikke har bemærkninger til det modtagne materiale og der er ikke fremkommet bemærkninger fra andre berørte myndigheder”. KOPI slut.

Denne konklusion frembringes, velvidende at nævnte myndigheder, alle har fået forkerte / urigtige informationer.
MIN konklusion må være at der bevidst er tilbageholdt / frembragt urigtige informationer, til både lokalbefolkningen og til offentlige myndigheder.

Nu 3 år efter skal det i offentlig høring

 

Venlig hilsen

Hugo Sørensen, Billund