Læserbrev: Der skal findes en løsning


For snart ti år siden kørte det sidste tog på Grindstedbanen. Vi ærgrer og undrer os over, at det endnu ikke er lykkes for de fire kommuner at blive enige med Banedanmark om en overdragelse.

Det virker decideret mærkværdigt, at Banedanmark, der har haft gavn af skinnerne og vel også haft ansvaret i forhold til en eventuel forurening herfra, kun vil afgive skinnerne, såfremt kommunerne accepterer at dele et eventuelt overskud fra skinnesalg med Banedanmark. Banedanmark vil altså gerne have pengene, hvis der er overskud, men ikke tage ansvaret ellers.

Det virker ikke rimeligt overfor de fire kommuner, og det blokerer desværre lige nu for, at der eksempelvis kan laves en sti på den gamle bane. En sådan sti vil have en stor rekreativ og naturmæssig værdi. Vi har derfor et klart ønske om, at parterne kan mødes og nå frem til en løsning således, at man kan komme videre med de planer, som de fire kommuner kunne have med banen.

Banedanmark må således også have en interesse i, at der sker noget aktivt og, at den gamle bane ikke blot står og forfalder. Derfor må Banedanmark også være velvillig i forhold til nogle kommuner, der har vist, at de gerne deltager i en aktiv forhandling om overdragelse af banen.

Venlig hilsen

Kris Jensen Skriver, byrådsmedlem i Billund Kommune for Socialdemokratiet

Troels Ravn, folketingsmedlem for Socialdemokratiet