Læserbrev: Derfor gør vi indsigelse mod lokalplanen for Billund Syd


Som de fleste nok er klar over, mangler der byggegrunde i Billund by, og det skal gå hurtigt med at få lavet nye udstykninger, som kan imødegå det store behov, for ikke at miste muligheder for nye tilflyttere til vores dejlige by.

At tingene skal gå hurtigt er dog ikke en undskyldning for at lave løsninger, som vil være uhensigtsmæssige for nye og eksisterende boligejere i Billund Syd, og vi vil meget gerne gøre opmærksom på specielt to problemstillinger i forslaget til Lokalplan nr. 331.

Infrastruktur:

Da vi i sin tid købte byggegrunde på Bænkebideren, var der en plan omkring udvidelse af beboelsesmulighederne vest for Møllevej, og dette var imødekommet af en rundkørsel i det store sving på Møllevej. Dette giver god mening, da selve hovedvejen til det nye boligområde i så fald ville køre ind i midten af det nye område og skabe optimale vilkår for hurtig adgang til din bolig, ligegyldigt hvor i det nye område din bolig befinder sig.

Denne rundkørsel er sløjfet i det nye lokalplanforslag, og i stedet vil man drive al trafik hele vejen forbi det nye område til den sydlige ende, og herfra distribuere ud i området. Dette vil give unødig meget trafik, som vil give store miljømæssige gener (primært støj) for de nye boligejere og ikke mindst de eksisterende boligejere på den vestlige side af Bænkebideren. I tillæg vil det give unødigt meget gennemgående trafik inde i området, hvor børn og bløde trafikanter skal kunne færdes sikkert og frit.

I vores optik var den oprindelige løsning ideel for alle parter, og vi kan kun se at den foreslåede løsning vil skabe unødig gene for nye og eksisterende boligejere i området.

Indskrænkelse af muligheder:

Billund Kommune bryster sig jo ved enhver lejlighed af den innovative, kreative og legende tilgang som Børnenes Hovedstad skal være kendt for, men når man læser forslagets afsnit 8 må man konkludere, at disse gloser blot er reduceret til fine ord i en PowerPoint. Lokalplanen lægger op til en diktering på en række punkter, som vi mener er den helt forkerte vej at gå.

Man vil f.eks. diktere farve på mursten, taghældning og etage antal, og vi mener altså at denne tilgang er en alvorlig begrænsning og negligering af den proces, det er at bygge sit drømmehus. Hvis Billund Kommune ønsker at diktere ned på det niveau, kan de lige så godt bygge 500 typehuse og sælge dem til alle de borgere, der står i kø for at få et hus, der er bygget efter embedsværkets design-mantra og udtryk.

Billund Kommune bør i stedet skabe nogle rammer, der indbyder til at nybyggere fra enhver baggrund, med ethvert behov og ambitionsniveau kan tænke frit og bygge lige nøjagtigt det hus de ønsker sig (selvfølgeligt med generelle retningslinjer omkring højde, byggeprocent, osv.).

Vi respekterer at forslaget i dets nuværende form er lavet i den bedste henseende, men Billund Kommune er efter vores overbevisning i gang med at genere så mange mennesker som overhovedet muligt på infrastruktursiden, samtidig med at de kommer til at begrænse folks drømme og ambitioner for deres fremtidige base. Vi håber virkeligt at dette bliver taget seriøst og at vi dermed ser en forbedret plan for infrastruktur og der bliver løsnet op for restriktionerne. Det vil give et super miljø hvor der er plads til alle – ikke mindst dem som fravælger Billund i dag !

Høringsfristen er forlænget til d. 23/8 og vi opfordrer hermed til at alle der er en smule enige i ovenstående, indgiver et høringssvar på kommunens hjemmeside. Hvis man er enig, men ikke orker at skrive et høringssvar, er man velkommen til at kontakte os og få en kopi af vores respektive høringssvar til inspiration.

Venlig hilsen
Nikolai Friis og Michael Truelsen, Billund