Læserbrev: Det blev et flot budget


Forligsteksten er underskrevet af alle parter som står bag budget 2016. Alt i alt et flot budget, som jeg har følgende anmærkninger til:

Vi ønsker at være en attraktiv kommune, ikke mindst for de borgere som allerede bor her – de skal være vores ambassadører for at hjælpe med at tiltrække nye borgere – det gør vi selvfølgelig kun ved at nuværende borgere har det trygt og godt i kommunen og synes at vi har en god samlet “pakke” til dem og nogle interessante visioner for fremtiden.

Vi kan med stolthed sige at vi laver forbedringer på stort set alle kerneopgaver, samtidig med en lille skattelettelse – personligt havde jeg gerne set denne gjort større.

Vi ønsker at være børnenes hovedstad, og med yderligere massiv ressourcetilførsel til både skole- og dagtilbudsområdet, har vi givet signal til at ambitionen om, at Billund Kommune bliver det bedste sted for børn at vokse op, skal virkeliggøres langt hurtigere end oprindeligt planlagt.

Jeg mangler så bare selv at finde ud af hvad som oprindeligt var planlagt + hvordan vi måler effekten af denne tilførsel fremover? Jeg synes personligt vi selv skulle være mere klar omkring hvilke parametre vi ønsker at slå på: normering, pædagoger per antal børn, elever per klasse, ekstra lærer ved x-antal elever etc…

Personligt har jeg fra dag et ønsket en mere decentral ledelse af vores plejecentre, og dette er nu vedtaget – via lokal centerledelse. Ser jeg frem til at vi kan gennemføre.

Anbringelsesområdet har været presset gennem længere tid, dette tager vi hånd om med indførelse af nye arbejdsmetoder og tilførsel af kapital, som på sigt gerne skulle føre til faldende udgifter – bliver spændende at følge om øget omkostninger her og nu, på sigt giver faldende udgifter?

Der skal laves en helhedsplan for Vestre Skoles eksisterende bygningsmasse og dette er ikke med henblik på at afklare behovet for en mulig ny hal til undervisning. Vi har den halkapacitet som der skal være i Grindsted By med Magion, Lynghallen og de 2 idrætssale ved Vestre Skole, synes jeg måske godt man kunne sige til skolebestyrelsen i mere direkte tale.

Personligt vil jeg gerne sige at elever og lærere, har fortjent at vi snarest muligt kigger på modernisering af nuværende faciliteter – de er langt, langt under standard for de forhold bl.a. mine egne børn tilbydes i Billund.

Tandplejen ønsker at samle alle aktiviteter på en fællesklinik, et ønske vi desværre ikke kunne opnå enighed om her og nu. Vi er udfordret på at tiltrække arbejdskraft, ved at personale er delt på mange små enheder. Det er et punkt/område vi skal tage meget alvorligt i de kommende budgetår.

Vi skal kigge på mobiliteten i kommunen, ikke den traditionelle med en bus fra a til b og videre til c, vi skal kigge på alternative løsninger mellem land og by. Noget vi også har drøftet meget i det midlertidige (og nu tidligere) landdistriktsudvalg.

Jydepotten er reddet, men omvendt var den nu også truet? Tror bare alle ønskede en ny tildelingsmodel og mere indsigt i hvad pengene går til. Jydepotten gør en forskel for rigtig mange mennesker og det skal vi ikke underkende.

Ellers er det bare vildt hvad der kommer til at ske i Billund by over de kommende år, en super spændende proces som jeg glæder mig til at følge på nærmeste hold.

 

Ulrich Kristensen
Byrådsmedlem (V), Billund kommune