Læserbrev: Effektiviseringer på skoleområdet


Skolerne skal effektivisere driften med 0,5 % i 2020. Det har vi politikere bedt hele den kommunale organisation om. På nogle områder giver det god mening. På andre områder kan meningen (og effektiviseringen) være vanskeligere at finde og implementere. Det gælder skoleområdet og derfor skal vi politikere også tage ansvaret for den ønskede besparelse.

De 0,5 % svarer til 1,3 mio. kroner i 2020. Besparelsen kræver (endnu) en effektivisering af skolernes mødevirksomhed, samarbejdsmønstre og arbejde med udviklingsprojekter.

Effektiviseringen skal reducere lærernes mødevirksomhed og i stedet forøge hver enkelt lærers undervisningstid med ca. 12 minutter om ugen. Der er bare ikke meget mere at effektivisere, fortæller MED-udvalget på skoleområdet. Læser man det velmenende effektiviseringsforslag ligner det grangiveligt en regnearksøvelse, der flytter udfordringerne til andre afdelinger og koster flere kurser og konsulent-timer.

Derudover kræver effektiviseringen en skarp prioritering af dagsordenspunkter. Men hvilke punkter skal pilles af lærernes møder? Det må i min verden aldrig blive punkterne om børnenes trivsel eller lærernes kerneopgave – undervisningen. Det vil lærerne heldigvis aldrig lade ske. Vi politikere derimod skal tage ansvaret for den ønskede besparelse på skoleområdet. Hvordan kunne vi gøre det?

Vores forslag vil være, at begrænse antallet af prestigeprojekter og de talrige målinger af dette og hint, der trækker medarbejdere væk fra deres kerneopgave omkring børnene. Vi skal skabe arbejdsro så eventuelle initiativer vokser fra medarbejderne og deres faglige kunnen, og finansieringen i stedet kan skaffes på ansvarlig vis.

Med venlig hilsen

Daisy Nykjær-Andersen og Mads Søbye Helbo, byrådsmedlemmer for de radikale, Billund kommune