Læserbrev: En god historie


Tillad mig at fortælle en i min verden god historie fra den lokale politiske andedam.

Som det er de fleste bekendt, så har Regeringen og Dansk Folkeparti vedtaget et såkaldt paradigmeskifte på udlændingeområdet, hvor der fremadrettet skal arbejdes mere med hjemsendelse og midlertidighed. Meget af paradigmeskiftet kan vi som kommune ikke gøre noget ved. Noget af det kan vi dog, og det er her, den gode historie kommer.

Efter diskussioner og snakke på et par udvalgsmøder har Voksenudvalget nemlig besluttet, at vi ikke vil følge paradigmeskiftet i Billund Kommune på de punkter, hvor vi kan bestemme. Vi ønsker blandt andet ikke, at flygtninge skal modtage massiv vejledning i hjemsendelse.

For mit vedkommende handler det om, at flygtninge ikke skal modtages med et ”Velkommen til – nu skal du høre, hvordan du skal komme hjem” men i stedet bydes velkommen og få forelagt rettigheder, pligter og muligheder i vores samfund.

Derudover har udvalget besluttet, at der fortsat skal tilbydes permanent bolig. Vi kunne have valgt midlertidig bolig til flygtninge, hvilket blandt havde betydet, at flygtninge kunne blive flyttet rundt og derved opleve en usikker boligsituation.

Jeg er glad for, at et enigt udvalg pegede på, at det har en værdi, at flygtninge tilbydes permanent bolig således, at der er ro på den front. Jeg vil gerne takke Voksenudvalget for en god og saglig dialog og for villigheden til at finde en fælles løsning. Det er i min verden en god historie, ligesom det er lokalpolitik, når det er bedst.

Venlig hilsen
Kris Jensen Skriver
Byrådsmedlem i Billund Kommune for Socialdemokratiet og næstformand i Voksenudvalget