Læserbrev: En øget bevilling til rengøring betyder besparelser andre steder


Børneudvalgsformanden skriver sammen med 2 partifæller i læserbrev på billundonline.dk den 12. januar, at det var en fejl, at Vorbasse skole ikke blev tildelt midler til ekstra rengøring i første omgang.

Det er der nu rettet op på og det er kun godt! For det var med det mål, jeg første gang tog sagen op på udvalgsmødet i februar.

Af samme grund henvendte Vorbasse skole sig til udvalget i marts, og tillod sig endda at rykke for et svar i september.

I sit oprindelige læserbrev tilkendegav udvalgsformanden, at socialdemokratiet vil arbejde hårdt for at skabe kvalitet i rengøringen.

På mig klinger dét ganske hult, når det eneste, man tilsyneladende har foretaget sig i den konkrete sag om rengøringsstandarden på Vorbasse skole, er at fralægge sig ansvaret.

I forhold til selve sagen med det socialdemokratiske ønske om at bruge flere penge på rengøringen, er det en diskussion, jeg ser meget frem til. For mig er det ikke afgørende om rengøringen foretages i privat eller offentlig regi. Men skal vi bruge flere penge på rengøring, skal vi bruge færre penge på noget andet. Øges bevillingen til rengøring med f.eks. 3 mio. kr., for at gøre rengøringen til en kommunal opgave, så skal der blot findes tilsvarende besparelser på resten af skole- og dagtilbudsområdet. Skal en sådan besparelse ikke være efter salamimetoden og ramme alle over én kam, kan en lukning af en skole eller institution være alternativet.

Spørgsmålet er: er det den vej, Socialdemokratiet ønsker at gå for at sikre mere rengøring?

At de Socialdemokratiske Børneudvalgsmedlemmer mener at jeg har kaldt Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup en hykler må stå for deres egen regning.

Jeg står gerne ved at jeg har kaldt det hyklerisk at Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup nu slår sig op på at hun er garanten for en god rengøringsstandard, når hun ikke vedkender sig ansvaret for at der skulle gå næsten et år før Vorbasse skole fik tildelt de ekstra ressourcer som øvrige kommunale skoler fik til ekstra rengøring i 2020.

Om sprogbruget ”At skide i egen rede” er et bedre sprogbrug vil jeg lade være op til læserne at vurdere.

Venlig hilsen

Jørn Poulsen, Medlem af Børneudvalget for Venstre