Læserbrev: En ulykke kommer sjældent alene


Først må vi kæmpe imod en landsdækkende Coronavirus, og efterfølgende lokalt med Socialdemokraterne, der tydeligvis trives under en rød regering.

For dem hedder det ikke skik følge eller land fly, nej de har deres eget ordsprog som hedder fuld enighed imod overforbrug eller du får ”kærligheden” at føle.

Senest hvor vi i DF i den bedste sendetid midt under Byrådsmødet får skyld for at køre på frihjul, at vi ikke vil tage ansvar og at vi ikke vil komme med alternative spareforslag til denne ”bundne opgave”

Retfærdigvis skal jeg oplyse at vi i Voksenudvalget kort drøftede fjernelse af klippekort til ældre og ligeledes fjernelse af pulje til pleje af demente på Voksenudvalgets møde d. 11 maj, men det blev samtidig af udvalgsformanden gjort klart at det var en drøftelse og at en endelig afgørelse ville komme fra Økonomi Udvalget. Min fejl som medlem af Voksenudvalget var altså at jeg ikke havde markeret tydeligt nok at vi i DF ikke kunne stå inde for yderligere nedskæringer af disse to punkter. Alle må da vide at det er Hjerteblod for DF og at det ikke ville være i orden at fjerne flere midler herfra.

Vi har gjort indsigelse og i god tro, da vores repræsentant i ØK faktisk stemte imod på et møde d. 14 maj, men det var åbenbart heller ikke i orden for det kunne der jo ikke skabes den store sensation omkring.

Lad mig lige en gang til slå fast at vi tydeligt kan se alvoren i et så stort overforbrug, og klart skal vi have tilpasset vores budget så hurtigt som det kan lade sig gøre, men som Ann Charlotte jo selv bemærkede, har vi så store udfordringer i forhold til vores budget at det måske ikke er muligt ja nærmest ulovligt hvis vi ikke sætter bredt ind i hele kommunen. Nu er det så at vi i DF mener at der er foretaget nedskæringer nok for de ældre og ligeledes for de handikappede i vores kommune, derfor stemmer vi selvfølgelig nej og selvom vi måske ikke kommer 100% i mål med vores budgetter i 2020 vil vi ikke være med til yderligere udpantning af de mest sårbare borgere i denne kommune. Jeg kan mærke at valgkampen åbenbart er skudt i gang og jeg glæder mig til de kommende forhandlinger, næste gang skal jeg gerne sætte foden i jorden så der ikke er nogle der er i tvivl.

 

Venlig hilsen

Henning Sejer Madsen, byrådsmedlem, Dansk Folkeparti