Læserbrev: Endelig Billund! Nu kan vi se Børnenes Hovedstad i horisonten


Formand for BUPL Sydjylland, Jonna Jul Gudmundsen, skriver følgende i sin kommentar til budgetforliget

BUPL Sydjylland er glade for, at politikerne i Billund Kommune endelig lever op til deres store visioner om at blive Børnenes Hovedstad. Det vidner om, at der fra byrådets side er blevet lyttet til pædagogernes ønske om flere ressourcer til vores børn og unge. Vi har i BUPL Sydjylland en klar forventning til, at ekstra penge nu vil forbedre normeringerne både i dagtilbud og på skoleområdet.  

Bedre normeringer i daginstitutioner og skoler er afgørende for at løfte serviceniveauet til et eliteniveau.

Når det handler om normering viser forskning, at den enkeltfaktor, der har allerstørst betydning, når man vil skabe rammerne for daginstitutioner af høj kvalitet, er kvaliteten af samspillet mellem den voksne og barnet.

Det kræver tid at vise indlevelse, støtte, hjælpe og skabe rum for samtale og en positiv stemning uden stress. Børns sproglige udvikling kræver nærværende voksne. Netop sproget har stor betydning for børns sociale liv, fordi det er en stor del af børns leg og ikke mindst barnets fundament for at lære og begribe nyt.

På folkeskoleområdet er pædagogernes rolle i skole og fritid vigtig for at skabe den synergi mellem pædagogers og læreres faglighed, som skal sikre, at vi når inklusions-målsætningen i Folkeskolereformen.

Daginstitutioner og folkeskolers opgave med at inkludere børn og unge samt at bryde den negative sociale arv kræver levende mennesker af kød og blod. Nogle med en stærk faglighed, som gør dem i stand til at anerkende og bekræfte børn og unge i troen på egne evner. Dermed bliver de livsduelige og unikke mennesker!

Det betaler sig at investere i børnene!