Læserbrev: Endelig skete det


Da man for ti år siden lavede en afregningsmodel med Filskov Friplejehjem medførte det en stor betaling til friplejehjemmet.

Aftalen var lavet indenfor de daværende regler, der altså forfordelte en privat aktør. Det mener vi ikke er rimeligt, da det i vores verden er logik, at man får det samme som en kommunal institution. Sådan har det så ikke været hidtil.

Vi er glade for, at Byrådet på mandagens byrådsmøde endegyldigt kunne godkende en ny afregningsmodel, der netop sidestiller friplejehjemmet med de kommunale plejecentre, selvom vi gerne have set, at det var sket før. Det var dog ikke muligt.

Det lugter lidt af den tidligere overbetaling, der er foregået til de private sygehuse. Vi håber, at man fremadrettet på Christiansborg vil sørge for, at der ikke laves sådanne modeller. Vi er ligeledes glade for, at den model, der nu er godkendt med tilbagevirkende kraft fra 1/4-2020 er kommet i stand efter en fælles aftale mellem Filskov Friplejehjem og Billund Kommune.

Efter mange møder og en del drøftelser i Voksenudvalget, kunne man således nå til enighed, hvilket absolut lover godt for det fremtidige samarbejde. Sluttelig vil vi gerne takke de personer fra forvaltningen, der har hjulpet i denne sag. Det har været et godt stykke arbejde og også en tak til Voksenudvalget.