Læserbrev: Endelig!


Endelig kom der forslag om et mere realistisk syn på inklusion i Billund Kommune.

Utilstrækkelig. Det er vist et ganske passende ordvalg til en hurtig opsummering af den tildelte økonomiske ramme, der gjorde sig gældende, dengang udfasningen af specialklasserne blev besluttet og ”politik for udviklende fællesskaber” blev lanceret.

Et sted i prioriteringerne blev tanken om børnene, forældrene og ikke mindst lærernes/pædagogernes faglighed sat til side for en utilstrækkelig økonomisk prioritering, forklædt som en meget idealistisk politik. Det er derfor med stor interesse, at jeg læser debatindlæggene omkring oprettelsen af det nye specialtilbud i skoleåret 2018/19.

Det glæder mig, at vi i Billund Kommune endelig har fået øjnene op for børnenes trivsel og udvikling. Nuværende praksis har været uholdbar for mange.

Lad mig slå fast, det kan ikke kaldes inklusion, at lade skolerne fortsætte som de plejer med en gruppe børn, der er anderledes end den plejer at være. En maler forventes jo helller ikke at kunne male både vægge, karme og vinduer med den samme store malerrulle? Det har til tider synet af et eksperiment, hvor kommunen ville se, hvordan børnene kunne være med, uden at der var regnet på, hvad det ville koste også at gøre det muligt at ændre på eksisterende pædagogisk og didaktisk praksis samt nytænke de fysiske rammer.

Inklusion er dyrt og tager tid, og det er her vi skal huske, at børns trivsel og udvikling er en investering i fremtiden. Man er ikke automatisk inkluderet, når man som barn pludselig er placeret der, i det ”normale”.

Inklusion handler ikke om at rumme eller integrere – inklusion handler om den enkelte elevs oplevelse af at være en del af og ligeværdig deltager i, både et socialt og et fagligt fællesskab.

Der kan godt være tale om inklusion i et minde specialpædagogisk fællesskab, så længe rammerne for dette er afstemt barnets behov og der arbejdes for at barnet også oplever sig som havende et tilhørsforhold til et overordnet fælleskab.

Lad os sammen arbejde for et tilbud, der emmer af kvalitet og giver de bedste betingelser for alle børn i Billund Kommune – og ikke mindst arbejde for, at det bliver det bedst egnede sted det placeres.

Med venlig hilsen

Daisy Nykjær-Andersen, Grindsted. Kandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget 2017.