Læserbrev: Er der én voksen tilstede?


Det er ikke nok at sige, at vi skal have bedre normeringer – vi skal have minimumsnormeringer. Og vi skal have dem nu! Ikke om et år, det er nu det gælder.

Vi står med en normering, der bare her i Billund Kommune har været faldende siden 2010 – og dagtilbudsområdet har stadig det samme vigtige ansvar for børns udvikling, socialt, mentalt, sprogligt og motorisk.

Et godt pædagogisk stykke arbejde kræver normeringer, der muliggør at viden, kompetencer og en ro, som der ikke er nok af i institutionerne i dag, kommer i spil. Skal der skabes kvalitet, skal der også skabes rum til at bruge sin faglighed, hvor der er blik for relationer til børn samt forældre, fremfor for overlevelse og drift.

Det der foregår nu i landets dagtilbud, levner ikke meget plads til at børnene trives, udvikles og lære noget – børn udvikler sig i samspil med voksne – overlades de til sig selv, får børnene problemer med at indgå i lege med andre og med udvikling af sproget. Det er et problem, når man starter i skole!

I Radikale Venstre ved vi godt, at Rom ikke blev bygget på én dag.  Men vi vil arbejde for at ansætte 4.500 uddannede pædagoger for at sikre en minimumsnormering, så alle børn fremover møder uddannede voksne. Vi vil uddanne 10.000 medhjælpere i vuggestuer og børnehaver ved hjælp af uddannelsesstillinger, enten til pædagog eller pædagogisk assistent. Give alle 4.700 dagplejere mellem 25 og 55 år, en pædagogisk assistent uddannelse. Vi vil udvikle de bedst mulige kommunale rammer for børn, viser tillid til de ansattes faglighed – og styrker skabelsen af tillid for børnefamilierne. Vi skal som politikere muliggøre at pædagogerne arbejder med det de er bedst til – kvaliteten ryger, og vi får flere børn med diagnoser, når vi ikke investere klogt i vores alle sammens fremtid. Lad os i stedet, med den viden, sammen udfordrer virkeligheden og sikre, at der er en voksen tilstede.

Med venlig hilsen

Daisy Nykjær-Andersen, Grindsted, FT kandidat Radikale Venstre