Læserbrev: Et godt budgetforlig


At der nu er indgået et forlig for budget 2017, hvor 24 af byrådets medlemmer står bag, sikrer et godt fundament for de kommende år. Derfor kvitterer vi fra socialdemokratisk side for det brede samarbejde om næste års budget.

De overordnede rammer for årets budgetarbejde blev lagt i sidste års budgetforlig, hvor vi øgede det kommunale serviceniveau betragteligt – ikke bare i 2016 men også i årene fremover. I år var der ikke så meget ekstra at gøre godt med, da vi skulle lægge budget. Billund Kommune er som landets øvrige kommuner nemlig begrænsede af de rammer, Regeringen har lagt på vores service- og anlægsudgifter. Alligevel resulterede forhandlingerne – og aftalen – i flere gode tiltag. Fra Socialdemokratisk side er vi således rigtig glade for, at der i budget 2017 er afsat ekstra midler til både ældre-,  flygtninge- og beskæftigelsesområdet samt til modernisering og renovering af Vestre og Søndre skole.

Der har været et stort moderniseringsefterslæb på de to skoler i Grindsted og det er tiltrængt, at de nu får et løft. Allerede til 1. behandlingen af budgettet fremlagde vi vores ønske om at gennemføre fornuftige investeringer, der kan gøre, at der fremadrettet kan skabes økonomisk råderum til øget velfærd. Det handler om forebyggelse, om at gøre tingene på en anden måde og om ekstraordinære indsatser. De ekstra midler på ældre-, flygtninge- og beskæftigelsesområdet er i stort omfang eksempler på sådanne fornuftige investeringer.

I forhold til de ældre drejer sig bl.a. om at reducere antallet af indlæggelser og genindlæggelser på sygehus, skabe større tryghed og bedre genoptræningsforløb og kompetenceudvikling af personalet. I forhold til flygtninge er det primært en ekstraordinær jobrettet indsats og i forhold til beskæftigelsesområdet er det ansættelse af en koordinerende sagsbehandler.

Vi er også rigtig tilfredse med, at forligsgruppen er enige om, at styrke anvendelsen af IT i et læringsperspektiv i vores folkeskoler. Konkret betyder det, at der nu igangsætte en undersøgelse af, hvilke modeller der kan være for forskellige PC/tabletordninger eller lignende til eleverne.

Alt i alt et godt forlig, hvor der blev skabt plads til en række nye gode tiltag. Og hvor der som noget helt afgørende ikke blev skåret en krone på den borgernære service. Budget 2017 rummer ikke en eneste besparelse. Det kan vi som socialdemokratisk byrådsgruppe ikke lade være med, at glæde os over.

 

Venlig hilsen

Gitte Ottosen, Gruppeformand for Socialdemokraterne i Billund Byråd