Læserbrev: Et tilbud til stor gavn


I starten af oktober var dele af Voksenudvalget på besøg på Mødestedet for at se Klub MellemRum. Klub MellemRum er et tilbud til yngre borgere med demens, hvor man kan komme og deltage i forskellige aktiviteter.

Dette er både en god oplevelse for den berørte borgere, men det er også en stor gevinst for de pårørende, der dels bliver aflastet i en hverdag, der kan være svær og dels oplever, at deres pårørende får sig nogle gode oplevelser med nogle ligesindede.

Baggrunden for besøget var, at finansieringen til tilbuddet bortfalder, da de statslige midler, der har finansieret projektet, ikke kommer længere. Der blev heller ikke fundet penge til tilbuddet på budgettet i Billund Kommune, men vi er glade for, at Voksenudvalget på udvalgsmødet i december måned besluttede at fortsætte med de gode aktiviteter m.m., der er i tilbuddet.

I oktober oplevede vi ved selvsyn, hvor stor og god gavn tilbuddet har for både borgere og pårørende. Det er således et tilbud, der både forebygger en hastig fremskreden udvikling af demens og giver livskvalitet for den enkelte. Alt i alt er vi glade for, at tilbuddet nu kan fortsætte, og vi ser frem til, at vi i Voksenudvalget senere skal behandle det fremtidige tilbud.

Med venlig hilsen

Kris Jensen Skriver og Jeyarajah Rasiah, Medlemmer af Voksenudvalget i Billund Kommune for Socialdemokratiet