Læserbrev: Fakta omkring vikarforbruget på ældreområdet.


Efter Ældresagens valgmøde på Ungdomsgården den 12 okt.2017, har der været mange forskellige tal fremme omkring vikarforbruget på ældreområdet. Der var mange gæt på det og jeg kan se gætteriet spænder vidt.

Derfor har jeg kontaktet forvaltningen og fået oplyst at det faktiske vikar forbrug pr. 30.09.2017 er på kr. 3.433.744kr.

Om det er for meget vil jeg være op til den enkelte at vurderer. Blot vil jeg oplyse at decentral og synlig ledelse ser ud til at have en positiv indvirkning på trivsel og sygefravær på området.

Sygefraværet er også faldende fra 9% i februar til 5.5% i august 2017.

Jeg vil ønske vi alle bliver bedre til at undersøge fakta  – og afvente svaret,. På denne måde kan vi drøfte og diskutere ud fra reelle fakta og være med til, at debatten kredser om det den skal, nemlig hvordan giver vi den bedste service til vore ældre borgere. Der vil altid være forskellige veje til at nå målet, men målet er tror jeg ens for alle politikere vil  det bedste.

Ruth Lauridsen
Formand for Social og Sundhedsudvalget (Venstre)