Læserbrev: Februarnyt herfra


Kære alle,

I uge 5 var der borgermøder i hhv. Billund og Jelling, omkring mulige jernbaneløsninger mellem Vejle og Billund. Ingen tvivl om at vi ønsker at fremstå som en erhvervsvenlig kommune, og vi kan sagtens se nogle gevinster ikke mindst for Billund Lufthavn. Disse fordele opvejer bare ikke vores bekymringer for dyr, miljø og private lodsejere på denne strækning. Samtidig stiller vi spørgsmål ved om jernbane overhovedet er fremtiden “her ude vestpå”, i forhold til fleksibilitet, økonomi, rejsetid – udviklingen går så hurtig – og jernbanen ser vi ikke længere som den rette modul i forhold til vores ønsker omkring en kommende motorvej, og generelt mere/bedre fokus på infrastruktur i og omkring kommunen, herigennem bør hydrid og el-busser også tænkes ind!
Styrelsesvedtægten blev ændret af det gamle byråd på mødet i december 2017, med udgangspunkt i konstitueringen mellem V, O og A. Forslaget har nu været i høring i MED-systemet. Synes desværre ikke dette er mere borgerrettet, og svært ved at få svar på hvordan borgerne kommer mere i centrum? Nye snitflader er opstået, og hvis disse ikke behandles anderledes end de gamle, har vi ikke skabt noget nyt. Sammen finder vi ud af det, og synlig ledelse – synes såmænd alle gik til valg på at de ønskede det bedste for de ansatte, pt. har vi i hvert fald sat rigtig mange tilbage… Lad os håbe, vi bliver modbevist omkring vores bekymringer.

Vedr. forureningen i og omkring Grindsted by, her tror jeg det er vigtigt at vi nu politisk bruger tid og kræfter på at lægge en handlingsplan frem – som et samlet byråd står bag. Vi bør alle søge tilbage i vort bagland, og kræve politisk opbakning fra partierne på “borgen”. En opgave vi langt fra kan løse kommunalt, men vi kan hele tiden arbejde aktivt med de udfordringer, bekymringer, nye beregninger, nye analyser, kortlægninger, påvirkninger, risikovurderinger ect… Det må ikke være noget vi gemmer væk, og tager frem “blot” fordi en ny undersøgelse bringes i et tidsskrift – lad os alle give hinanden håndslag herpå.

Vinterferien står for døren for mange, så god ferie herfra.

Med venlig hilsen

Ulrich Kristensen, Billund, Byrådsmedlem for Radikale Venstre