Læserbrev: FGU og den lokale unge indsats – Hvor er byrådet?


Reformen er mere end på vej og vi, der beskæftiger os med de unge, som har brug for en anden og praktisk vej til uddannelse og job, er klar. Den forberedende ungdomsuddannelse er ambitiøst tænkt og skal – ifølge aftaleteksten – tage udgangspunkt i den unge. Den skal reducere kompleksiteten og løfte den samlede kvalitet. Det kan jeg kun hilse velkommen og glæder mig til, at vi kan få skabt en ungeindsats, der endnu mere kan målrette mod job og uddannelse.

Denne gruppe af udsatte unge har brug for mere enkelthed. Det er jo ikke raketvidenskab. Vi har alle haft gode intentioner på vegne af de unge.

Det er også vigtigt for mig at slå fast, at FGU skal være hovedvejen for denne gruppe unge. Det er ikke meningen, at kommunerne nu skal til at etablere en lang række beskæftigelsestilbud til målgruppen. Den primære vej skal være FGU.

Men kommunerne får også et incitament til at sikre en tidlig indsats, og en tidlig indsats er rigtig, rigtig vigtig. Vi skulle gerne gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at der faktisk ikke er brug for FGU-skoler, at eleverne rent faktisk igennem hele deres barndom og hele deres folkeskole i den grad er blevet løftet, at de faktisk har mulighed for at kunne tage en ungdomsuddannelse.

Den ambitiøst tænkte FGU og kommunale ungeindsats skal naturligvis gå hånd i hånd.

Vi har desværre en manglende politisk involvering, og jeg kan derfor blive helt i tvivl om, ”hvem” der skal sætte retningen i denne reform?? Naivt troede jeg, det var byrådet/politikerne, der skulle sætte kursen.

Jeg vil derfor foreslå, at vi nedsætter et § 17 stk. 4 udvalg (det er et midlertidigt politisk udvalg, som byrådet kan nedsætte).

Lad os få et klart politisk signal fra Borgmesteren og i øvrigt også de andre politikere.

Hvad pokker vil vi med FGU og vores kommunale ungeindsats???

 

Med venlig hilsen

Ole Marcussen, Grindsted, byrådsmedlem for Borgerlisten