Læserbrev: Før du sætter dit kryds


Træk vejret, og tænk dig godt om, når du 21. November står i stemmeboksen for at afgive din stemme!

  • Hvilket parti tror du dybest set på har størst fokus på ældrepolitikken?
  • Hvilket parti tror du i bund og grund på vil gøre mest for at sikre landsbyerne en stærk og levedygtig fremtid?
  • Tror du på Grindsted kan ”genskabes” som handelsby, eller blive en større del af turismeindustrien uden at der tænkes visioner og laves investeringer?

Under valgkampen har jeg talt for at vi ”vender ældrepolitiken på hovedet”. Altså at vi vedtager et (højt) minimum for ældrevelfærden, og det så er en bunden opgave at finde pengene til at løfte ældreplejen til dette minimum!

En del af dette minimumsniveau skal være retten til at bo på sin hjembys plejehjem.  Ældre borgere skal ikke risikere at blive ”tvangsdeporteret” langt fra ægtefælle og venner, og sidde i ensomhed i den anden ende af kommunen.   Dette forslag koster penge, LANGT flere penge end man kan håbe på at spare ved mindre registrering, UANSET hvad De Konservative, Radikale osv. måtte påstå!  Flere ”varme hænder” er heller ikke gratis. Der SKAL tilføres ekstra midler, hvis man vil have værdig ældrepleje, og ordentlige forhold for plejepersonalet i Billund kommune!

Dansk Folkeparti vil sikre stærke levedygtige samfund ude i landsbyerne.   Skoler og institutioner skal garanteres og holdes tidssvarende (Ledelsen tilbage i Stenderup Skole!). Haller og stadions skal bevare deres tilskud, (Også i Sdr. Omme!).  Puljen på en million kr. til landsbyer, afsat i budget 2018, skal tidobles og fastholdes til alle dele af kommunen har ordentlig internet og mobil telefoni! Og så skal vi have en ”bybus”, der binder landsbyerne sammen med center byerne!

Kan vi få bare den halve vækst i Grindsted, af hvad de har i Billund, er kommunens økonomiske lykke ENDNU mere gjort. Dansk folkeparti anbefaler en overdækning af torvet, til glæde for handlende og borgere. Personligt ønsker jeg også at der investeres i skabelsen af en ”legepark” i stil med MadsbyParken i Fredericia, så vi får Grindsted med i kommunens turisme industri.

Mange spørger ”Hvor vil du skaffe pengene?”  De der spørger, er de samme partier der fik gennemført en skattelettelse til 20 millioner om året…… (Skattelettelsen er fin med mig, da der er råd til den, og da den gør Billund Kommune endnu mere attraktiv for tilflyttere.). For pengene ER der allerede! EFTER skattelettelsen har Billund Kommune et årligt overskud på mere end 50 mio kr.   Kommunen er gældfri i 2018, og der er sparet 150-200 MILLIONER  op på kontoen ved siden af.   ER der spare tider, SKAL der selvfølgelig spares! Der skal IKKE spares på hverken landsbyer, ældreomsorg, den nødvendige invstering i Grindsted eller børnepasning i børnrnes hovedstad for den sags skyld, når det er helt unødvendigt! Budgettet SKAL give et plus, men det behøver ikke være på 50 mio. Kr. Årligt!

Med venlig hilsen

Mogens Jørgensen, byrådskandidat Dansk Folkeparti.