Læserbrev: Folkeskolen og de frie grundskoler er hinandens forudsætninger!


I mine øjne går en stærk folkeskole hånd i hånd med et frit skoletilbud og jeg ser derfor ikke de frie grundskoler som folkeskolens modsætning. Det er en grundlovsfæstet tradition, der giver forældre ret til at få undervist deres børn efter andre pædagogiske, kulturelle eller ideologiske grundlag, end hvis man havde valgt folkeskolen. Det styrker vores samlede grundskole.

Folkeskolen er underfinansieret. Der er hverken ressourcer eller albuerum nok til at skabe den skole med en varieret skoledag, opmærksomhed på det enkelte barn og plads til forskellighed, som jeg, som radikal, drømmer om.

I Radikale Venstre tror vi ikke på, at folkeskolen bliver bedre ved at gøre de frie skolers forudsætninger dårligere. En sænkning af statstilskuddet vil reelt betyde, at forældrenes egenbetaling stiger og så bliver de frie grundskoler en skole for de få. Og vi må ikke glemme, at i landdistrikterne har friskolerne ofte rejst sig i støvet af en nedlagt folkeskole.

Jeg mener, vi også skal investere i en folkeskole, der har råd og rummelighed til at give alle børn en skoledag med variation, bevægelse og aktiviteter i lokalsamfundet. En skole, hvor der er plads til forskellighed, og hvor børn lærer at tænke selv, forstå verden og sige deres mening højt. Det skal dog ikke ske på bekostning af de frie grundskolers statstilskud.

Med venlig hilsen

Daisy Nykjær-Andersen, Grindsted, folketingskandidat Radikale Venstre