Læserbrev: Fortsat tillid til regionen


I forbindelse med det nyligt afholdte borgermøde om forureningen i Grindsted, vil borgergruppen gerne sige tak for den store interesse for mødet.

Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at sige at vi fortsat har tillid til region Syddanmark i vores samarbejde.

Det er træls, som regionen også har erkendt, at de ikke fortalte om de to forskeres indspil. Er det nok at de beklager det skete, sikkert ikke, men fremadrettet vil der være en skærpet opmærksomhed på at alle informationer er i spil. Når chefforsker Annette Kjær Reersbøl fortæller om undersøgelsens udformning var det det optimale der kunne gøres, og hun svarer kvalificeret.

Samlet set skulle undersøgelsen vise signifikante forskelle inden for mange sygdomsområder i hele byen, og der er faktuelt ikke noget som indikerer det på afgørende vis.

Lige nu vil vi fortsætte samarbejdet med regionen at presse på for oprydning i hele Grindsted.

Det er et stort problem at al offentlig fokus er på vandet i åen og ikke på de mennesker der bor ovenpå forureningen. Derfor vil vores arbejde også fremadrettet være koncentreret om at ændre den måde der ses på problemet om forureningen: skal det renses mens det er i jorden? Eller skal det virkelig vente til det løber ud i åen?

Vi vil presse på for at det anerkendes hvor mange mennesker vi bor med daglig indflydelse og restriktioner fra forureningen, ligesom vi vil drøfte med region Syddanmark hvorvidt der skal undersøges flere steder, feks i østbyen eller Tronsø området .

Derudover vil vi arbejde for at man sikrer det grundvand som er i risiko.

Med venlig hilsen

Susanne Matthiesen, på vegne af Borgergruppen i Grindsted – ryd op efter Grindstedværket .