Læserbrev: Frit valg til elever med særlige behov


Jeg har været med til rigtig mange lovbehandlinger i løbet af mine snart syv år i Folketinget. Men for nyligt færdigbehandlede vi et lovforslag, som betød særlig meget for mig. Et lovforslag, som jeg igennem lang tid har kæmpet for – og som nu er blevet til virkelighed.

Lovforslaget handler om en gruppe unge mennesker, som står mit hjerte meget nær. Det handler om elever med særlige behov. F.eks. autister eller ADHD ramte børn og unge. Det handler om at give disse unge menneskers bedre mulighed for selv at vælge, hvilken skole de ønsker at gå på. Ligesom andre elever kan.

Det er nemlig sådan, at i dag har børn og unge med særlige behov langt dårligere mulighed for at vælge en fri- eller privatskole end alle andre børn. For modsat kommunale skoler, så har det offentlige tilskud til fri- og privatskoler i mange tilfælde ikke sikret skolerne et tilstrækkeligt økonomisk grundlag, for at tage imod elever med særlige behov. Det betyder, at mange frie skoler har sagt nej til at optage disse elever, fordi det har kostet skolerne for mange penge.

Og det er de børn og unge, som allerede har masser af udfordringer, som har betalt prisen. De har været nødt til at give afkald på deres frie skolevalg.

Med den lov, vi netop har færdigbehandlet i Folketinget giver vi nu bedre mulighed for frit valg for børn med særlige behov. Vi hæver tilskuddet til fri- og privatskolers inklusion af elever med særlige behov og gør det derved lettere for de frie skoler at tage et endnu større socialt ansvar.

Det er et vigtigt skridt. For med øget frit skolevalg kan elever med særlige behov få flere muligheder og vi får bredt opgaven og ansvaret for god inklusion, ud til endnu flere skoler.

 

Venlig hilsen

Anni Matthiesen, børne- og undervisningsordfører,  (V), folketingsmedlem, Krogager