Læserbrev: Fyrtårne og hverdagen, eller fyrtårne kontra virkeligheden


Vi har meget at glædes over i kommunen, vi har fysiske fyrtårne, vi har kulturelle fyrtårne og vi har foreninger/personer/virksomheder som giver positiv omtalt af og for vores kommune.

Vi kan ikke det hele, og derfor kræver det også med mellemrum politisk prioritering – og at vi løbende holder visioner og ambitioner i kort snor, og hele tiden er bevidst om retning vi styrer mod.

Vi har to centerbyer i kommunen, og mens vi kommunalt kun kan takke LEGO familien og Kirkbi for deres engagement i og omkring omdannelsen af Billund bymidte – skylder vi også hinanden at give kommunalt fokus og attention på hvordan vi skaber rammerne for bymidten i Grindsted.

Vi taler og taler, men vi flytter ikke et komma….. Hvor er planen for det kommende år, de næste 3-4 år, og på længere sigt – vi SKAL hjælpe med at skabe rammerne og have synlige visioner – dette kræver tæt dialog med lodsejere og butiksejere og en pionerånd – hvor vi alle giver og tager lidt, flytter os, og sammen får talt tingene igennem – og kommer til en beslutning/konklusion – i alt for mange år har dette var “tomgangssnak”

Dette kræver OGSÅ økonomisk opbakning/tilslutning fra kommunen, eller måske fondsmidler!

Så er vi tilbage ved min indledning, personligt ville jeg hellere give Grindsted midtby fuld opmærksom og støtte – end skabe “Grindsteds svar på Tirpitz” ved Karensminde.

Jeg har den største respekt for netop hvad Karensminde står for den dag i dag. Landbohistorie fortalt med idyl.

Vi kan ikke det hele, det kræver prioritering – også for at passe på vores forvaltning.

Dette gælder ikke bare i ovenstående dilemma (som det er i min optik) – men alle tilvalg som man politisk ønsker belyst/prioriteret, kræver også fravalg.

Venlig hilsen

Ulrich Kristensen, Lokalpolitisk Forum i Billund kommune