Læserbrev: Græsrødder fortsætter kampen mod salg


Efter en kæmpe mavepuster den 18. august og efter at have slikket sårene, så trækker Billund Trav’s Græsrødder igen på samme hammel i kampen for bevarelse af Billund Travbane.

Købstilbuddet fra Kirkbi på +58mill kroner skal til 2. afstemning på den Ekstraordinære Generalforsamling den 14. september 2020. Ved første afstemning på Generalforsamlingen den 18. august var et stort flertal af aktiestemmerne for et salg. Desværre er det ganske få storaktionærer, som ejer over halvdelen af aktierne, og disse storaktionærer vil have pengene udbetalt uden
hensyntagen til de aktive børn og voksne, som derved mister Travbanen til fordel for luksuslejligheder og erhvervskontorer.

På et stormøde i Amatørstalden på Billund Trav i mandags, hvor 85 personer var fremmødt med kort varsel, blev 8 arbejdsgrupper udpeget, som på hver deres område kæmper for et “NEJ” til Kirkbi’s købstilbud. Deltagerne forpligtede sig desuden til at spendere over 800.000 kr ialt til opkøb af aktier i bestræbelsen for at opnå 1/3 aktie stemmer imod salget af banen, som derved bliver forkastet.
Deltagerne er ikke imod salget, men kæmper for at få en ny bane anlagt som kompensation for tabet af faciliteterne til at dyrke travsport; både Pony Trav og Travløb.

For børnene har vi Pony Klubben, hvor de passer og træner ponyerne på banen, og vi er stolte over også at omfavne de børn, som har det vanskeligt socialt, men som trives, blomstrer op og udvikler sig i fællesskabet med ponyerne og de andre børn og voksne på banen. Vi har adskillige eksempler herpå.

For de voksne og store heste er der også et fantastisk fællesskab og socialt samvær, hvor vi dyrker vores sport, der i stor udstrækning er en familie hobby med pasning og træning af hestene, både hjemme og på banen. Vi er nødt til at arbejde for et ”NEJ” til opkøbet på Generalforsamling den 14. september 2020, så vi på en eller anden måde kan finde en løsning, så vi ikke taber børnene, kulturarven, arbejdspladser og vores hobby på gulvet.

Vi håber på forhandling med Kirkbi og Billund Kommune og finde en løsning, som er win-win for alle; aktionærerne, kulturarven, travsporten, Kirkbi og Billund by som ”Børnenes Hovedstad”, hvor der er plads til alle, også børnene som interesserer sig for Pony Trav.
I en pressemeddelelse den 6. juni 2014 udtalte Billunds Borgmester, Ib Kristensen, at Billund Travbane har stor lokaløkonomisk betydning, som er kulturformidler og medarrangør på adskillige kulturevents, og der mistes arbejdspladser plus øvrig afledte negative effekter. Det vil skade fællesskabet alvorligt på sigt, og man mister aktive udøvere og hesteopdræt i et stort område.

DETTE ER VEL STADIGVÆK GÆLDENDE !!!!!!

Vi håber på, at ved et ”NEJ” til købstilbuddet, så kan vi forhandle os frem til, at aktionærerne får udbetalt 60mill kr ved salget af travbanen, PLUS de aktive får stillet en ny travbane med faciliteter til rådighed. Tilbuddet på 58-61millkr anses i forvejen for at være for lavt, så der skulle være rigeligt med luft i tilbuddet til at bygge en erstatningsbane. Enten af Kirkbi eller en anden investor.
Så vidt vides har Bestyrelsen i Billund Trav A/S end ikke forsøgt at forhandle en højere pris for banen, og da slet ikke tilgodeset sporten. Dette er meget bekymrende, da Bestyrelsen burde have ”to kasketter”, dels at varetage aktionærernes interesser, men i særdeleshed at varetage sportens interesse.
Men man har af en eller anden uforklarlig grund tilsidesat sporten, kulturarven, børnene, de mange familiers hobby, arbejdspladser og den negative effekt på travsporten som helhed, hvis Sydjylland fjernes fra travsportens Danmarks kort.

Der har været udtalelser fra flere af dansk travsports store profiler såsom Jørn (TAROK) Laursen, Steen Juul og René Kjær, hvor de samstemmende beklager udsigten til at miste Billund Trav og de store konsekvenser, som følge deraf.

En ny travbane kunne eventuelt være i forbindelse med en multiarena for alle hestesportsgrene inklusiv spring, dressur, Mountain Trail. Staldene, foldene, publikumsfaciliteterne, drive-in mv, kan bruges af alle. Mulighederne er mange, kun fantasien sætter grænser.

Så vi håber på, at vi får samlet tilstrækkeligt mange ”NEJ” aktier, dvs. folk som er imod salget af banen på de fremsatte betingelser. Enten ved opkøb af aktier til den på sidste Generalforsamling vurderede pris, eller ved at overbevise tilstrækkeligt mange aktionærer til at stemme IMOD salget af banen, så vi kan få gang i nye forhandlinger til fordel for både aktionærerne og travsporten, til gavn for sportens børn og voksne amatører og professionelle.

Derfor OPFORDRER VI ALLE som måtte have nogle aktier liggende til enten at møde op og stemme IMOD salget den 14. september (tilmelding senest 9. september på tlf 88811204), eller at give en fuldmagt med foto ID til en deltager, eller at sælge aktierne til en køber, som vil stemme IMOD salget af Travbanen. I skal IKKE henvende jer til kontoret, men til Græsrødderne (Ib) på tlf nr 40 58 26 65, så vil han formidle kontakten mellem dig og en køber.

På vegne af Billund Travs Græsrødder

Børge Mathiasen