Læserbrev: Hærvejsmotorvej og lokal fremgang


I tiden fra det ”gamle” byråd er en motorvejsløsning omkring Billund blevet drøftet mange gange, og mange gode kræfter har beskrevet hvad den vil kunne gøre for vores kommune.

Nu er vi i gang med 4 år med en ny byrådssammensætning og vi er mange der ønsker at gøre en forskel, kort sagt forsøge at se de kommunale udfordringer fra en anden side, til glæde og gavn for de fleste.

Men…. Hvad angår en ny motorvej til vores kommune er der slet ingen tvivl. Selvfølgelig skal vi have en motorvej som vi ved vil løfte hele området, både hvad angår turisme og erhverv.
Så kommer problematikken om motorvejen skal gå øst eller vest om Billund by. Jeg går ud fra at vi alle gerne vil det bedste for hele kommunen og så er der i min optik slet ikke nogen tvivl om at den skal gå vest om Billund så den kommer til at ligge midt imellem vore to centerbyer. Det vil på bedste vis kunne styrke hele kommunen. Ved en placering øst for Billund vil vi kun få en symbolsk berøring af kommunen, altså ikke nogen optimal løsning. Vi skal tænke globalt og finde den bedste løsning lokalt…..

Med venlig hilsen
Henning Sejer Madsen, byrådsmedlem, Dansk Folkeparti