Læserbrev: Har du lyst til at blive våger i vågetjenesten?


Som nogen af jer måske har læst i de forskellige medier, er jeg blevet ny aktivitetsleder af vågetjensten i Billund kommune, en opgave jeg vil forsøge at løfte på bedste vis.

I øjeblikket har vi i Billund kommune 4 vågere, til at hjælpe mig med at løfte opgaven, men vi har brug for flere gode kræfter.

Vågetjensten er en tjenste under Røde kors,  som udelukkende baseres på frivilligt og dermed ulønnet arbejde.

Vågetjensten kan anvendes, når  kommunens borgere er nået til den allersidste fase af livet, og derfor skal sendes godt og trygt afsted på deres sidste rejse, her kan vågetjenstens frivillige vågere sidde hos borgerne og skab nærvær, ro og tryghed.

Vågetjensten kan både hidkaldes til borgere der bor ude i byen i eget hjem, men også til borgere der bor på et af kommunens plejecentre.

Vågerne er som sagt frivillige, og indgår derfor på ingen måde i den pleje borgerne evt. må have brug for, dette varetages forsat af henholdsvis hjemmeplejen og personalet på plejecentrene, vågerne sidder udelukkende hos borgerne for at skabe nærvær, ro og tryghed.

Som tidligere nævnt har vi desværre kun 4 vågere i vågetjensten, derfor vil det glæde os meget, hvis der er nogen i Billund kommune, der har lyst til at hjælpe os med at løfte opgaven som våger, til gavn for kommunes borgere?

Det kræver ingen særlig uddannelse at blive våger, du skal blot har lyst til at vær nærværende og støttende overfor andre mennesker i den sidste fase af livet.

Evt. interesserede kan henvende sig til mig på telefon 25557872 eller 21817518 for nærmere info.

 

Venlig hilsen

Gitte Mortensen, Grindsted