Læserbrev: Hellig røg?


Argumenterne røg bogstaveligt talt gennem luften til byrådets behandling om ”Røgfri arbejdstid” – argumenter mod det, der for nogle opleves som en restriktion, der begrænser den enkeltes personlige frihed.

Debatten om røgfri arbejdstid er uhyre dilemmafyldt. Det kan begge radikale byrødder bekræfte efter at have vendt og drejet sagen inden byrådsmødet tirsdag den 5. februar.

Vi ved alle, uanset om vi ryger, har røget eller ikke ryger, at det at ryge er sundhedsskadeligt. Vi mangler heller ingen dokumentation for at slå fast, at rygning er den enkeltfaktor, der har den største negative indflydelse på danskernes helbred.

Vi kan samtidig se, at kurven med unge, der ryger, er for opadgående i Billund Kommune. Hvad de kan se frem til af sygdomsforløb og forkortet levetid, kan man dykke ned i på sundhedsstyrelsens hjemmeside. Det kan anbefales inden man tager stilling til spørgsmålet om røgfri arbejdstid.

Vi kan konstatere, at oplysende kampagner og forsøg på forebyggelse ikke knækker kurven med unge der ryger.

Derfor har Billund Kommune forpligtet sig til at deltage i partnerskabet om røgfri fremtid. Vi vil en røgfri fremtid og vi mener som medlemmer af kommunalbestyrelsen, at vi må være konsekvente i de politiske signaler vi sender i den forbindelse. Vi mener det. Vi vil have en røgfri fremtid.

Og vi tror på, at en ledelse i en organisation er forpligtet på at sige b, når man har sagt a.

Fik I læst sundhedsstyrelsen beskrivelse af konsekvenserne ved rygning? En privat frihed er værd at forsvare, hvis den ikke ligger samfundet til last, ikke skader andre eller er en overvejende rational beslutning. Rygning er ingen af delene.

Vi beder ikke rygerne om at stoppe med at ryge i deres fritid. Vi beder dem om at stoppe med at ryge i arbejdstiden og vi hjælper dem og deres ægtefæller med det.

Læser man de høringssvar, der er indkommet fra medarbejderne ift. røgfri arbejdstid, så tegner der sig et nuanceret billede af svarene. Mange ønsker en præcisering af røgfri arbejdstid og de disciplinære konsekvenser. Nogle bifalder tiltaget, mens andre er lodret imod. Alle synspunkter bekræfter, at røgfri arbejdstid er et dilemmafyldt tema.

Vi er ikke i tvivl. Vi mener rygning er den største sundhedsmæssige udfordring, vi har i Billund Kommune. Rygning æder gode menneskeliv og påfører sundhedsvæsenet store ekstra omkostninger. Vi har valgt at påtage os den politiske ledelse og har stemt for en politisk vision om, at Billund kommune i 2020 er en røgfri arbejdsplads.

Hvad sker der nu? Embedsmændene skal i samarbejde med de tillidsvalgte i MED-Hovedudvalget i dialog omkring, hvordan vores politiske vision bliver til virkelighed og hvordan den skal udmøntes i praksis. Vi er sendt vores politiske signal og vi er helt trygge ved, at medarbejderside og ledelse finder frem til en præcisering af den røgfrie arbejdstid, disciplinære rammer og ikke mindst en balanceret tilgang til implementeringen.

 

Venlig hilsen

Daisy Nykjær-Andersen & Mads Søbye Helbo, Byrådsmedlemmer, Radikale Venstre