Læserbrev: Højere pensionsalder? Nej tak!


Pensionsalderen skal som udgangspunkt i 2030 stige. Det kan de tre regeringspartier, V, K, og LA, åbenbart ikke vente på. De blev nemlig på deres  fælles seminar i slutningen af januar enige om at fremrykke tidspunktet for denne aldersstigning. De Radikale er enige med regeringen.

Regeringens eneste begrundelse for et længere dansk arbejdsliv allerede nu er, ”at vi gennemsnitligt lever lidt længere”.

Ifølge en rapport fra EU har de danske børn og unge – samt de følgende generationer – efter et langt arbejdsliv udsigt til meget kortere tid på pension end deres jævnaldrende i andre europæiske lande. Danskerne dør nemlig gennemsnitligt set yngre end i de andre EU-lande, og dette i sammenhæng med en høj pensionsalder …!

Rapportens prognoser viser, at i år 2060 får kvinder i Tyskland 25,6 år på pension, i Sverige 26,5 år og i Luxembourg 29,8 år, mens danske kvinder må nøjes med 22,6 år.

De tilsvarende tal for mænd viser 21,8 år for tyskere og svenskere, 27,3 år for Luxemborgere og 19,7 for danske mænd.

På trods af, at fremtiden allerede med den nuværende pensionsalder ser sådan ud for vores børn og unge, har regeringen indledt en kampagne for at presse os til et endnu kortere otium via en hævet pensionsalder – for at få råd til endnu flere skattelettelser til de i forvejen bedst stillede i vores samfund

Derfor står Danmarks største fagforbund, 3F, nu skulder ved skulder med almindelige danske borgere under parolen ”Nej tak til højere pensionsalder”.

3F fører i disse uger – med opbakning fra flere og flere forbund – kampagne mod regeringens forslag, og på kort tid nærmer vi os 200.000 underskrifter.

Ved hævet pensionsalder vil der ske en yderligere skævvridning af samfundet. Den rigeste fjerdedel af befolkningen har en gennemsnitlig levealder, der er 10 år længere end den fattigste fjerdedels. Udhulningen/fjernelsen af efterlønnen har allerede lukket en sikkerhedsventil for de nedslidte.

Alle bør have mulighed for et værdigt otium. Men hvorfor skal vi, der har været længst på arbejdsmarkedet og gennem vore skatter har betalt for de bedrestilledes uddannelser, ikke også have lov til at nyde nogle år i arbejdsfrihed.

Lad os da få mulighed for at være der for vores børnebørn – vi var der måske ikke nok for vores egne børn på grund af et travlt arbejdsliv.

Nej til højere pensionsalder. Skriv under www.fairpensionsalder.dk TAK.

 

Venlig hilsen

Jeyarajah Rasiah, byrådsmedlem for S, Billund kommune
Flemming Kristensen, Fællestillidsrepræsentant, Dupont, Grindsted