Læserbrev: Hvad har Billund kommune imod bierne og blomsterne?


Hvert år, fra tidligt forår til sent efterår, holder Billund kommunes diesel-traktortrukne græsklippere bakkeområdet mellem Kærvej, Bakkelien og Ved Søen klippet til roden. Gold at se på og kedelig at opholde sig i.

Den effektive græsklipning gør livet svært, om ikke umuligt for fuglene og de nyttige insekter. Dieselosen fra de store traktorer forurener luften unødigt for alle. Spar på græsklipningen, klip knap så ofte og mere klogt.

Områderne ved kælkebakken og søerne bør ikke klippes over alt som med en ragekniv, hellere i baner op over bakken og ned nogle steder, med plads til leg og ophold, mellem de uklippede områder, hvor insekterne og fuglene så kan boltre sig.

Et godt eksempel er i parken fra Kærvej, langs Kløvervej ind mod byen. Her klippes der klogt, med mulighed for liv, for både mennesker, fugle og insekter.

Træer, buske, klippet og uklippet græs og vilde blomster giver, ud over grusstien, mulighed for, at vi mennesker kan gå, sidde, løbe og køre, også selv om vi deler naturen med insekterne og fuglene.

Forskningen viser, at insekterne globalt er i kraftig tilbagegang, hvilket påvirker fødekæder og økosystemer. Derfor – ”bier og blomster = børn” alt sammen gode argumenter for, at man i Børnenes Hovedstad lader mest muligt af naturen stå, på en måde, så der er plads til liv for alle.

Med venlig hilsen
Karl Nielsen, Billund