Læserbrev: Hvor er profilen og visionerne for Billund ErhvervsFremme?


En generalforsamling i Billund Erhvervsfremme (BEF) som vanligt. Udvalgte nøgletal i kommunen er positive, og der er fundet en ny direktør, som har kompetencerne og engagementet til at løfte den ny strategi, som er baseret på en grundig analyse af erhvervsforholdene i kommunen. Klare snitflader og større kant, alt er godt…

Indtil vi får at vide, at man ”er langt i planerne” om at flytte BEF til rådhuset i Grindsted.

Så lykkes det alligevel at mudre intentionen om de klare snitflader til igen, og få sendt et signal om at man nok primært er et kommunalt serviceorgan og ikke en medlemsorganisation. Sikke en skam.

Derfor forståeligt, at der blev rejst ”bekymringspunkter”, som bør give anledning til en medlemsdebat. Gerne en debat, som bliver taget til efterretning inden den endelige beslutning om flytning bliver taget.

Vi nævner et par af bekymringerne:

  • Medlemstallet er let vigende.
  •  Vi hører ikke om de nøgletal, som ikke er så positive.
  • Manglende lyst til at engagere sig i bestyrelsen.
  • Placering i rådhuset begrundes med ønsket om et tæt samarbejde med Billund Kommune omkring erhvervsudvikling og -service. Forskning viser, at erhvervsfolk generelt er skeptiske overfor, om en erhvervsorganisation med en ”kommunal placering” overhovedet kan agere agilt og innovativt på medlemmernes vegne.
  • Den præsenterede analyse konkluderer, at BEF skal have en stærkere og mere kommerciel profil – understøttes det ved en indflytning i rådhuset?
  • Vi har fået direktøren, som kan løfte en strategi med ”mere kant” og ”mere larm”, som analysen opfordrer til. Kan det tænkes at han placeres i det lydisolerede rådhus for at begrænse larmen…
  • Hans Peter Folmann får IKKE en lettere opgave med at brande Billund Erhvervsfremme, hvis det skal ske fra Jorden Rundt 1.
  • I øvrigt slås rådhuset os bekendt i forvejen med massive pladsproblemer…

Vi efterlyser ambitioner om at skabe et miljø, hvor man både som iværksætter eller etableret virksomhed kan finde sparring om innovation og positiv vilje til at udvikle nye ideer og forretninger. Der er brug at frigøre ressourcer og ideer – ikke søge tættere på en topstyret erhvervspolitik.

Lad os få debatten, inden de gode intentioner sander til på rådhuset.

 

Venlig hilsen

Sten Appelon Petersen, Insightments
Karin Pedersen, Mascott Management
Per Schmidt, Billund Erhvervsudlejning
Jørgen Møller, Sparekassen Kronjylland