Læserbrev: Jeg kæmper for mere frihed og flere muligheder i Sydjylland


Så er valgkampen endelig i gang! Jeg håber rigtig meget på at blive genvalgt, så jeg fortsat kan være det lokale talerør på Christiansborg. I 11 år har jeg repræsenteret Billund og omegn og det vil jeg gerne blive ved med. Jeg har valgt at blive boende i Krogager. For jeg mener ikke, at jeg kan repræsentere jer godt nok, hvis jeg ikke også er en del af jeres hverdag.

Jeg kæmper for mere frihed og flere muligheder for borgerne i Sydjylland og i resten af landet.
Forældre skal kunne vælge det dagtilbud og den skole, som passer bedst til deres barns behov, uanset om det er privat eller kommunalt. Jeg er nemlig af den overbevisning, at det er forældrene, der er bedst til at træffe valget om hvor deres børn skal passes og gå i skole.

Vores ældre er selvfølgelig også gamle nok til at bestemme selv! de skal have friheden til selv at vælge hvor de vil bo, uanset om det er på et kommunalt plejehjem eller friplejehjem. Derfor skal vi have friplejehjem i alle kommuner. De skal også have friheden til at vælge hvem der skal levere deres mad og hjemmepleje. Ganske enkelt fordi det bør være kvaliteten og de enkeltes behov, der tæller.

Jeg kæmper også for stærke lokale virksomheder, for sunde virksomheder giver flere arbejdspladser i vores område. Uden et stærkt erhvervsliv, der skaber skatteindtægter, har vi ikke råd til det danske velfærdssamfund. I Sydjylland har vi stærke traditioner for at drive virksomhed. Men mange virksomheder er pressede nu på grund af de store el- og varmeregninger, kombineret med den socialdemokratiske regerings mange skatte- og afgiftsstigninger. Vi skal holde hånden under vores gode virksomheder i en svær tid – og ikke gøre det dyrere at drive virksomhed.

I Sydjylland er vi også gode til at drive landbrug – det skal vi være stolte af! Derfor skal vi gøre hvad vi kan for at udvikle, og ikke afvikle landbruget, som nogle røde partier ellers foreslår. De danske landmænd er allerede i fuld gang med den grønne omstilling og de gennemfører stadig flere initiativer der har til formål at styrke biodiversiteten, naturen, miljøet og klimaet. Det er godt gået! Og det skal vi selvfølgelig understøtte.

Jeg brænder også for et levende lokalt foreningsliv. Jeg har selv været aktiv i foreningslivet i mange år og jeg ved hvor vigtigt foreningsliv er for vores sammenhængskraften i vores mange lokalsamfund. Men ofte er vores mange seje frivillige ved at drukne i bøvlede regler og bureaukrati. Det skal vi have ryddet op.

Opgaverne er mange, men jeg er mere end klar til at løfte dem som Sydjyllands lokale stemme på Christiansborg.

Venlig hilsen

Anni Matthiesen, folketingsmedlem, Krogager