Læserbrev: Jeg stiller op til Kultur- og Fritidsrådet


Jeg stiller mig gerne til rådighed for det nye Kultur- og Fritidsråd. Mit navn er Ole Velo Jensen, bor i Vorbasse, hvor jeg er foreningsformand for den flerstrenget forening Vorbasse KFUM Idræt.

Jeg er født 1966, bankuddannet folkeskolelærer, der arbejder på skole i Give med elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Bor sammen med Heidi Luther Stormer, Ida og hunden Maggie. I min fritid løber og cykler jeg. Derudover spiller jeg lidt golf og veteranfodbold.

I min forening har vi p.t. løb/walk, volley/hockey, badminton, håndbold, svømning, gymnastik og Idræt om Dagen og senest en kultur-event-afdeling som aktiviteter. Vi håber på, at vi snart kan åbne for en ny aktivitet air-soft-skydning; derudover arbejdes der på samarbejde med 1 eller 2 bestående foreninger i byen.

Jeg er derfor ikke forankret i kun en aktivitet, men kommer med en bred palette fra Vorbasse. Som lille bonus har været involveret i fodbold på flere niveauer regionalt og lokalt; både som træner og som foreningsleder.

Det nye udvalg kommer til at være samspiller med Byrådet. Før jeg flyttede til Vorbasse, var jeg i 8 år medlem af Byrådet i Vejen Kommune. I de første 4 år var jeg medlem af Udvalget for Sundhed/Kultur/Fritid + medlemmer af bla. det nye folkeoplysningsudvalg i Vejen Kommune og bestyrelsen for Vejen Kunstmuseum.

De sidste 4 år var jeg næstformand i Udvalg for Skole/Børn og ½-periode Teknik/Miljø og ½-periode Beskæftigelsesudvalget.

Når du stemmer på mig, får du en person, der har en meget stor indsigt i foreningslivets mange aspekter ikke kun indenfor idrætsverdenen, en person, der ikke er fedtet ind i tidligere ”grænsekonflikter”, en person, der er klar til at udnytte de muligheder, som rådet er tilsigtet.

Tak for din opmærksomhed

Venlig hilsen

Ole Velo Jensen, Vorbasse, kandidat til det kommende Kultur- og Fritidsråd i Billund Kommune