Læserbrev: Klimatilpasning, miljø og natur


Emner der med god grund er meget oppe i tiden. For nyligt indgik folketinget en bred politisk aftale på landbrugsområdet i Danmark. Kommunen og landbruget har nu en central rolle ift. at finde løsninger og forbedringer.

Det er vigtigt, at kommunen er proaktiv i den videre proces. Der forestår en stor opgave i at få lokaliseret de områder i Billund kommune, med arealer der opfylder betingelserne. Det er primært kulstofjorde/lavbundsjorde med et humusindhold over 5%, der er interessante. Det er nemlig det høje humusindhold der forårsager den større CO2 udledning.

Finder man arealer der er relevante at bringe i spil, er næste skridt at involvere lodsejere, regionen og staten. Der skal nemlig skabes et samlet overblik for detaljerne, men også for tidsplanen og finansieringen af projektet.

Der er en lang række spørgsmål, der skal tages stilling til. Deraf masser af afledte konsekvenser samt nye muligheder, man bør forholde sig til. Her er opgaven at sikre, at de gode muligheder så godt og vel opvejer eventuelle negative konsekvenser.

Fx kunne man tænke miljø og mere sammenhængende natur ind i processen med de arealer, der skal udtages. Ligeledes sikre god vandafledningsevne i de områder der ikke er i spil til udtagning og at tænke bedre klimahåndtering ved store vandmængder.

Et er sikkert, folketinget har givet os en bunden opgave vi skal levere på. Så lad os gribe mulighederne. Denne proaktive tilgang sikrer, at vi får de projekter der giver mest mening i vores område. Det vil vi arbejde målrettet for i Venstre.

Med venlig hilsen

Stephanie Storbank, Borgmesterkandidat for Venstre
Bjarne Larsen, Kandidat for Venstre